De Sejournet De Rameignies Julie

a. Wat moet je nog trainen?
Wat ik nog kan leren is juist refereren. Ik heb nogal vaal de neiging om informatie te gebruiken zonder de bron te vermelden en als ik dan de bron vermeld weet ik eigenlijk niet echt hoe het juist moet. Ik heb dan ook verschillende bronnen geraadpleegd op zoek naar informatie omtrent een juiste bronvermelding en blijkt dat bijna iedere bron iets anders vertelt. Ik heb dan aan een medestudent gevraagd hoe je dat eigenlijk moet doen en heb dan die persoon gevolgd.

b. Wat heb je geleerd en wat zal je bijblijven
Ik heb ooit in het secundair met een wiki moeten werken, maar toen moesten we gewoon bepaalde dingen onder een thema posten en wat dingen afspreken op een forum. Nu moesten we met een hele groep een wiki van het begin tot het einde aanmaken. We moesten zorgen voor structuur, lay-out, inhoud,… Op zich is dat al een hele opdracht.
Met een wiki werken lijkt heel moeilijk maar een keer dat je het doorhebt gaat het eigenlijk heel vlotjes. Ik denk dat ik nu wel kan zeggen dat ik heel goed met een wiki kan werken, niet dat ik er alles van ken natuurlijk.

Het was wel een leuke opdracht maar het nam heel veel tijd in beslag, om wat vlotter te kunnen werken hebben we bepaalde opdrachten dan ook in groep gemaakt door taken te verdelen. Deze taakverdeling hebben we niet via het forum gedaan maar wel tijdens de ICT lessen. Het forum hebben we eigenlijk vooral gebruikt om vragen en problemen te stellen en te beantwoorden en om elkaar op de hoogte te brengen van alles. Door de wiki en de link met het vak SOVA hebben we als groep leren werken en ik denk dat dit het meest waardevol is.

c. Wat heb je tekort?
Qua opdrachten denk ik dat ik ongeveer alles heb gedaan volgens Sadan.wikidot.com. Ik heb de oefeningen gemaakt volgens mijn eigen interpretatie want eigenlijk vond ik dat sommige opdrachten niet zo duidelijk omschreven waren.

d. Heb je voldoende info gevonden? Waar heb je niet gezocht en waar kan je nog zoeken…
Ik denk dat ik voldoende info gevonden heb, ik heb alle bronnen geraadpleegd die ik moest raadplegen om genoeg info te verkrijgen. Ik had misschien nog enkele sites, boeken en tijdschriften kunnen raadplegen maar dat zou dan waarschijnlijk nog meer bijkomstige info geweest zijn.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License