De Sejournet De Rameignies Julie
  • SPIELBERGER C. Angsten en spanningen. Kosmos/Heideland-Orbis, Amsterdam/Hasselt, 1980
  • SWINNEN L. De kleur van stress. Nieuwe technieken en instrumenten voor stressbeheersing, Standaard, Antwerpen, 1997
  • SCHMIDT A.J.M. De psychologie van overspanning. Theorie en praktijk, Boom, Amsterdam, 2000
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License