De Sejournet De Rameignies Julie
  • UNTER V., Aandachtgerichte cognitieve therapie bij (ex)-kankerpatiënten: een pré- en postonderzoek naar de invloed van aandachtgerichte cognitieve therapie op angst en depressie bij (ex)-kankerpatiënten, Ipsoc, Kortrijk, 2007, 99p.
  • HOUTEKIER T., Depressie bij adolescenten: een mogelijke aanpak op school, Ipsoc, Kortrijk, 2006, verschillende pagineringen
  • WITTOUCK F., //Depressie : snelle interventie of niet? Een beschrijvend onderzoek bij depressieve patiënten op een PAAZ //, Ipsoc, Kortrijk, 1998, 112p.+ bijlagen
  • DEMETS A., //Wil je in mijn hoofd komen?: belang van vrijetijdsbesteding en sociale contacten bij mensen met depressieve stemmingsstoornis //, Ipsoc, Kortrijk, 2007, 70p.
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License