De Staercke Sophie

Toen ik vernam dat we met onze sovagroep een wiki moesten maken, zag ik het niet altijd zitten. Het leek me allemaal ontzettend moeilijk, en ik wist amper hoe ik eraan moest beginnen.
Gedurende de hele tijd dat we aan de wiki gewerkt hebben, vlotte het alsmaar beter. Na iedere ICT-les vlotte het werken met de wiki steeds beter. Dit was dankzij de lessen, maar ook dankzij de hulp van al mijn medestudenten. Ik heb echt ontzettend veel bijgeleerd, maar met sommige dingen heb ik het nog altijd moeilijk (filmpjes op de wiki plaatsen, de bron juist vermelden e.d.) dus zal ik moeten blijven oefenen.
Ik had nooit gedacht dat er zoveel tijd in deze wiki ging kruipen. Ik heb van alles bijgeleerd: een nieuwe pagina aanmaken; afbeeldingen, grafieken, powerpoints, footnotes op de pagina plaatsen; enz.
Ik heb mijn best gedaan voor de wiki en heb zo goed mogelijk meegewerkt als ik kon. Iedereen die meegewerkt heeft aan de wiki verdient trouwens een pluimpje, ze hebben allen hun best gedaan en ik denk dat we met het eindresultaat van de wiki tevreden mogen zijn.
Er was een goede samenwerking en sommige opdrachten hebben we verdeeld zodat het vlotter kon verlopen.
Het was niet altijd even gemakkelijk en ik heb me vaak opgejaagd als er iets niet ging, maar uiteindelijk ben ik blij met alles wat ik heb bijgeleerd.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License