De Staercke Sophie
  • AVONTUUR J. Begeleiding van kinderen met dyslexie in het basisonderwijs, Baarn, H. Nelissen, 2001, 170 p.
  • DAVIS R.D, BRAUN E.M. De gave van dyslexie: waarom zelfs heel slimme mensen niet kunnen lezen en hoe ze het kunnen leren Rijswijk, Elmar,1998, 256 p.
  • VAN DEN BOS K.P, VAN PEER D.R Dyslexie '96, Garant, Leuven, 1998, 190 p.
  • BRAAMS T, Dyslexie: een complex taalprobleem Boom, Amsterdam, 1996, 128 p.
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License