De Staercke Sophie
  • DEMUYNCK E., Het begrip eenzaamheid: een toepassing bij de schizofrene patiënt, Ipsoc, Kortrijk, 1994, 133p.
  • DERAMMELAERE A., Overdracht en tegenoverdracht bij borderline persoonlijkheidsstoornissen en bij schizofrenie, Ipsoc, Kortrijk, 2006, 62p.
  • OLIVIER K., Stress bij schoolgaande kinderen: onderzoek en aanpak vanuit de schoolmaatschappelijke dienst Ipsoc, Kortrijk, 1999, 112p.
  • LAMOTE J., //Stressmanagement: een behandelingsmethode toegepast op de klinische sector //, Ipsoc, Kortrijk, 1994, 154p.
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License