Declerck Barber
  • VAESSEN G. Een kink in de kabel. Psychiatrische problemen bij kinderen en jeugdigen in een leefgroep: een praktisch handboek voor groepsleiders en leerkrachten, Garant, Leuven/Apeldoorn, 2003.
  • BAERT K., VANDERBECK G. Als je kind NLD heeft. Gids voor ouders, leerkrachten en hulpverleners, Lannoo, Tielt, 2007.
  • BAERT K. Mijn kind heeft NLD. Gids voor ouders, leerkrachten en hulpverleners, Lannoo, Tielt, 2005.
  • BROEKMANS S., JACOBS I. NLD gewoon anders. Praktijkgids voor leerkrachten, hulpverleners en ouders, Acco, Leuven/Voorbrug, 2008.
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License