Declerck Barber Doc

Inhoudsopgave:

Profielpagina 3
Over het project 3
Sensibiliseren 3
Opdrachten 4
Onderwerpsverkenning 4
Referentie 4
Auteur 4
Korte inhoud 4
Context 5
Structuur 6
Moeilijke woorden 7
Organisaties betrokken met het thema 8
Specialisten 8
Interessante bronnen 8
Powerpointpresentatie 8
Publicaties 9
Recente online krantenartikels over het project 9
Relevante tijdschriften omtrent dit onderwerp in de schoolbibliotheek 9
Relevante eindwerken omtrent dit onderwerp in de schoolbibliotheek 10
Relevante boeken omtrent dit onderwerp in de schoolbibliotheek 10
Excel Oefeningen 11
Statistieken 11
Contextualiseren 12
bespreking organisatie: CVS Contactgroep 12
Oorsprongkritiek 12
Interpretatiekritiek 12
Bevoegdheidskritiek 12
Rechtzinnigheidskritiek 12
Besluit 13

Via deze link vind je mijn volledige werkdocument:

werkdocument

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License