Declerck Barber
  • PARDO S. Follow-up van de leerlingen uit type 8-onderwijs naar gewoon secundair onderwijs, met het accent op "rekenstoornissen", Ipsoc, Kortrijk, 1994, 179p. + bijlagen.
  • VANLANDSCHOOT V. Dyscalculie : een automatiseringsprobleem, Katho-departement ReNo, Torhout, 2001, 33 p.
  • BUYSE A. Dyscalculie : in cijfers verdwalen, KATHO-departement ReNo, Torhout, 2001, 40p. + bijlagen.
  • BROUCKAERT F. Informatieboekje over dyscalculie voor ouders , Katho-departement ReNo, Torhout, 2006, 34p.+ bijlagen.
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License