Declerck Barber

CVS Contactgroep

Via de Sociale Kaart heb ik de CVS Contactgroep gekozen.
CVS staat voor Chronisch Vermoeidheidssyndroom. Mensen met deze ziekte, behoren tot hun doelgroep. De organisatie zet zich in voor CVS-patiënten die door een moeilijke periode gaan. Daarom doet de CVS Contactgroep beroep op CVS-patiënten die hun ervaringen willen delen als stimulans voor anderen.
De CVS-telefoonlijn biedt patiënten de kans te praten met een lotgenoot die naar hen luistert en hen morele steun kan bieden.

Oorsprongkritiek
Via informatie onderaan de webpagina kan je afleiden dat deze zeer recent is, namelijk van 2008.
Daar staat ook dat artikels en afbeeldingen niet zonder toestemming van de auteur/maker mogen worden verveelvoudigd op welke wijze dan ook.
Deze auteur kan je contacteren via een link op de website.
De enige naam die op de webpagina staat vermeld, is Geert Meersdom, de nationaal voorzitter. Je kunt die naam terugvinden onder de vermelding ‘administrator’. Hoogstwaarschijnlijk is hij dan ook de auteur van de website.
Ik denk dus wel dat er sprake is van redactionele controle.
Op hun webpagina wordt enkel verwezen naar artikels van sprekers. Een voorbeeld van zo’n spreker is Professor Mr. Hubert Claassens. Telkens wordt er kort een beschrijving van die persoon gegeven. Van plagiaat is dus geen sprake. Andere bronnen kun je niet terugvinden op die webpagina.
Door deze informatie vind ik dat deze site betrouwbaar en contoleerbaar is.

Interpretatiekritiek
De auteur stelt de informatie redelijk voor. De site is vooral bedoeld als steun voor mensen met CVS. De auteur verspreidt de informatie vooral aan de hand van artikels die op de site staan vermeldt. Eigen standpunten of argumenten zijn hierdoor niet terug te vinden. De informatie afkomstig van de auteur is dan ook correct, niet verfraaid of overdreven.

Bevoegdheidskritiek
Zoals eerder vermeld is de auteur nationaal voorzitter van CVS Contactgroep. De problematiek is dus belangrijk voor hem. Door zijn functie kan je stellen dat hij wel over voldoende voorkennis beschikt met betrekking tot het thema.

Rechtzinnigheidskritiek
Uit de webpagina kan je niet afleiden dat de auteur liegt of bewust gegevens achterhoudt. De bezoekers van de website worden dus niet misleidt.

Footnotes
349 woorden

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License