definitie: leerprobleem versus leerstoornis

Leerprobleem versus leerstoornis

Het is belangrijk dat er een onderscheid gemaakt wordt tussen leerproblemen en leerstoornissen.
Er is sprake van een leerprobleem als er een tijdelijk minder presteren is omwille van verschillende factoren, die meestal niet aan het kind of de jongere zelf liggen. Leerproblemen kunnen in allerlei gradaties voorkomen. Er is pas sprake van een leerstoornis als de leerproblemen hardnekkig zijn, terwijl het kind of de jongere normaal begaafd is. Bij een leerstoornis situeren de problemen zich in het leervermogen/leren zélf voor een bepaald vakgebied of verschillende vakgebieden.

bron: Kennis- en OndersteuningsCentrum, Definiëring leerprobleem versus leerstoornis, www.koc.be, geraadpleegd op: 19.11.2008.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License