Depressie Manisch Depressief

Wat is een depressie?

Een depressie is een somber gevoel, dat weken tot maanden aanhoudt, waarbij iemand nergens zin in heeft en nergens belangstelling voor heeft. Verschijnselen zijn onder andere lusteloosheid, vermoeidheid, concentratieproblemen, huilen, verstoorde eetlust en schuldgevoel. Een depressie-aanval kan zich ook herhalen.

Mensen met een manische-depressieve aandoening hebben last van extreme stemmingswisselingen, in pieken en dalen. Tussen deze twee stemmingsperiodes gedraagt iemand zich vaak normaal. 1 tot 2% van de Nederlandse bevolking lijdt aan een manisch-depressieve aandoening. Dit zijn meer dan 150.000 mensen. Mannen en vrouwen hebben er even vaak last van. Meestal openbaart de aandoening zich pas voor het eerst op volwassen leeftijd (16-30 jaar).

In Nederland lijden per jaar tegen de 500.000 mensen aan een vorm van depressie. Een depressie kan op elke leeftijd voorkomen, dus ook bij kinderen en ouderen. Eén op de vijf vrouwen en één op de tien mannen krijgt in haar of zijn leven met een depressie te maken. 2 tot 3% procent van de ouderen heeft een ernstige depressie. Een groter aantal, 15 tot 20% van de ouderen, heeft een lichte vorm van depressie. Bij jongeren tussen de 12 en 18 jaar heeft 3 tot 8% last van depressie. Vrouwen en meisjes hebben twee maal zo vaak last van een depressie als jongens en mannen.

Depressie bij jongeren

Depressieve jongeren hebben meestal een negatief zelfbeeld. Ze voelen zich mislukt, minderwaardig aan hun leeftijdsgenoten en buitengesloten. Ook met hun uiterlijk zijn ze ongelukkig. Jongeren met een depressie kunnen zo somber worden, dat ze niet meer willen leven. Soms loopt dat uit op een poging tot zelfdoding. Van alle twaalf- tot achttienjarigen heeft bijna één op de twintig een of meer suïcidepogingen gedaan.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License