Dyscalculie

Wat is dyscalculie?

Het woord dyscalculie komt uit het Grieks en Latijn en betekent 'slecht kunnen rekenen'.
Dyscalculie is een rekenstoornis die dikwijls samengaat met nog een aantal andere beperkingen, zoals ruimtelijk inzicht, klokkijken, slechter geheugen, spellingsproblemen, gebrek aan inzicht. [FIMIO P., 2008]

Deze leerlingen kunnen opvallen door:

Leerlingen met dyscalculie vertonen opvallende en blijvende moeilijkheden met rekenen en wiskunde en dit op het vlak van automatiseren (geheugendyscalculie), vaardigheden en technieken (procedurale dyscalculie) en/of problemen met visuo-spatiële deeltaken van het rekenen (visuo-motorische dyscalculie en NLD). Dyscalculie kan samengaan met andere leerproblemen als ADHD, dyslexie en NLD.

Mogelijk zwakke kanten

Geheugen en automatismen

 • Splitsingen en tafels niet onder de knie krijgen, cijfers niet correct lezen en schrijven.
 • Steeds weer twijfelen bij eenvoudige bewerkingen.
 • Traag rekenen bij eenvoudige bewerkingen, er zijn talrijke rekenfouten.
 • De klok niet vlot leren lezen.

Vaardigheden en technieken

 • Moeite met de volgorde van de stappen die bij complexe berekeningen moeten worden uitgevoerd bij voorbeeld een staartdeling.
 • Uitvoeren of een vergelijking uitwerken.
 • Veel fouten in het uitvoeren van rekenprocedures bij voorbeeld de volgorde van de bewerkingen altijd verwarren.
 • Het vaak gebruiken van een rekenaanpak die normaal voor jongere kinderen is.

Visueel-ruimtelijke vaardigheden

 • Motorische onhandigheid bij voorbeeld lat, passer en geodriehoek onvoldoende kunnen hanteren en onnauwkeurigheid bij technische tekeningen.
 • Geen verbanden zien tussen woord en beeld (grafieken niet kunnen lezen).
 • Onnauwkeurig noteren bij voorbeeld 2³ wordt 23, 25 wordt 52.
 • Moeite met kolommen en millimeterpapier.

Inzicht

 • Problemen met onderdelen waarbij ruimtelijk inzicht en kennis van ruimtelijke begrippen van belang zijn (meetkunde).
 • Vooral steunen op geheugen, nieuwe inzichten enkel door veel oefening verwerven.

Compenserende vaardigheden

(heel verschillend bij de verschillende vormen van dyscalculie)

 • Opvallend sterk logisch inzicht en sterk redeneervermogen.
 • Opvallend sterk ruimtelijk en driedimensioneel inzicht.
 • Goed qua onthouden van splitsingen en tafels.
 • Opvallend sterk auditief en verbaal geheugen voor cijfers en rijtjes en dus goed in hoofdrekenen en tafels.
 • Uitgesproken interesse voor cijfermateriaal als data en technische gegevens.
 • Uitgesproken kunstzinnig en/of creatief.
 • Muzikale aanleg (absoluut gehoor).

[EUREKAONDERWIJS, 2008]

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License