Dyskus

DysKus staat voor: volwassenen met Dyslexie Kansen geven, uitd(r)agen en steunen

Het is een vereniging opgericht door en voor volwassenen met dyslexie, met als doel dyslectische personen meer kansen te geven op beroepsvlak.
Vaak wordt dyslexie bij volwassenen onvoldoende herkend. Dit kan leiden tot moeilijkheden bij het solliciteren en bij het uitvoeren van een job, met extra werkdruk tot gevolg.

Dyskus wil in deze situaties ondersteuning verlenen aan volwassenen met dyslexie en ook aan hun werkomgeving
dit gebeurt op drie vlakken:
o actie ondernemen op politiek en sociaal vlak om de problematiek rond volwassenen met dyslexie meer erkenning en publieke bekendheid te
geven.
o informatie inwinnen over dyslexie en die verspreiden aan de achterban, werkgevers en andere geïnteresseerden.
o een ervaringsgerichte groep met de naam 'Veerkracht' komt regelmatig samen op verschillende locaties in Vlaanderen.

Door het onderling uitwisselen van ervaringen wordt een beter inzicht verkregen in de invloeden die dyslexie heeft op de eigen werk- en leersituatie en hoe daarmee kan worden omgegaan.

website: Dyskus

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License