Dyslexie: Wat kan de wetenschap ons vertellen?

1. Referentie

Prof. Dr. Pol Ghesquière, DYSLEXIE, Wat kan de wetenschap ons vertellen?, Percentiel, Jaargang 7, Nummer 2, p. 31-35, 2002

2. Context

Het artikel Dyslexie: Wat kan de wetenschap ons vertellen? geschreven door Prof. Dr. Pol Ghesquière, is een licht gewijzigde versie van een artikel dat in 2002 verscheen in het tijdschrift Percentiel (Jaargang 7, nummer 2, p. 31-35)

 • Braams, T. (1996). Dyslexie: een complex taalprobleem. Amsterdam/Meppel: Boom.
 • Commissie Dyslexie Nederlandse Gezondheidsraad (1995). Dyslexie: afbakening en behandeling. Den Haag: Gezondheidsraad (publikatie nr 1995/15).
 • Dumont, J.J. (1994). Leerstoornissen. Deel 1: Theorie en model. Rotterdam: Lemniscaat.
 • Ghesquière, P. & Ruijssenaars, A.J.J.M. (1994). Dyslexie en rekenproblemen: Verschillende benaderingen van de relatie tussen taal- en rekenproblemen. Tijdschrift voor Orthopedagogiek, 33(10), 412-422.
 • Hellinckx, W. & Ghesquière, P. (1999). Als leren pijn doet… Opvoeden van kinderen met een leerstoornis. Leuven/Amersfoort: Acco.
 • Van den Broeck, W.J.M. (1997). De rol van fonologische verwerking bij het automatiseren van de leesvaardigheid. Unpublished doctoral dissertation, Rijksuniversiteit Leiden. Faculteit der Sociale Wetenschappen, Leiden.
 • Van den Broeck, W. (2002). Dyslexie: naar een wetenschappelijk verantwoorde definitie. – In: A.J.J.M. Ruijssenaars &P. Ghesquière (red.), Dyslexie en dyscalculie: ernstige problemen in het leren lezen en rekenen. Recente ontwikkelingen in onderkenning en aanpak (pp. 13-22). Leuven/Leusden: Acco.
 • Van der Leij, A. (1985). Dwaalwegen in theorie, diagnostiek en behandeling. –In: A. van der Leij & L.M. Stevens (red.), Dyslexie ’84. Verslag van het congres over dyslexie, woordblindheid, lees- en schrijfstoornissen gehouden aan de Katholieke Universiteit te Nijmegen op 20 en 21 juni 1984 (pp. 95-118), Lisse: Swets & Zeitlinger.
 • Van der Leij, A. (1988). Dwaalwegen revisited: vijf jaar onderzoek naar validiteit van behandelingsmethoden. - In: A. Van der Leij & J. Hamers (red.), Dyslexie '88. Verslag van het congres over dyslexie, woordblindheid, lees- en schrijfstoornissen gehouden in de Koninklijke Nederlandse Jaarbeurs te Utrecht op 14 en 15 juni 1988 (pp. 17-25). Lisse: Swets & Zeitlinger.
 • Van der Leij, A., Struiksma, A.J.C. & Ruijssenaars, A.J.J.M. (2000). Dyslexie. Classificatie, diagnose en dyslexieverklaring. Bilthoven: Stichting Dyslexie Nederland.

3. Auteur

3.1. Wie

Prof. Dr. Pol Ghesquière, werkzaam aan de K.U. Leuven, afdeling orthopedagogiek

3.2. Internet

Op internet is terug te vinden dat de auteur ook vele lezingen geeft in verband met leerstoornissen, waarronder dus ook dyslexie.
Op de site van K.U. Leuven vind ik terug dat hij hoogleraar is in het Centrum voor Gezins- en Orthopedagogiek. Hij is er verantwoordelijk voor het onderzoek en het onderwijs op het domein van de leerstoornissen m.i.v. het remediërend onderwijs en op het domein van het Buitengewoon Onderwijs.

3.3. Catalogi

 • GHESQUIÈRE POL, GRIETENS HANS. Jongeren met leer- of gedragsproblemen. Naar een school met zorg, Acco, 2006
 • GHESQUIÉRE POL, RUIJSSENAARS WIED. Leerproblemen in het middelbaar onderwijs. Acco, 1999
 • GHESQUIÉRE POL, VANDERLOCHT M. Spellingstoets over werkwoordsvormen. SPOwerk, Acco, 1999
 • GHESQUIÉRE POL, SCHELLEKENS LIEVE, RUIJSSENAARS WIED. Scholen met zorg. Goede praktijkvoorbeelden in de zorg voor leerlingen met leerproblemen, Acco, 2003
 • GHESQUIÉRE POL, HELLINCKX WALTER. Als leren pijn doet. Opvoeden van kinderen met een leerstoornis, Acco, 2005

Meer van deze auteur vindt u hier: https://lirias.kuleuven.be/items-by-author?author=Ghesqui%C3%A8re%2C+Pol%3B+U0004944

4. De structuur

4.1. Hoofdtitels en tussentitels

 • Dyslexie in een stoornis bij het leren lezen en/of spellen
 • Definitie van dyslexie
 • Prevalentie
 • Etiologie
 • Klinische manifestaties van epilepsie
 • Behandeling van dyslexie

Er zijn geen tussentitels in de tekst.
Er wordt ook niet met nummers gewerkt.

4.2. Structuur in de tekst

Duidelijke en logische structuur. Belangrijke kernwoorden staan vetgedrukt in de tekst.

4.3. Voetnoten

Indien er voetnoten nodig waren, werden deze onderaan de pagina geplaatst waarop de voetnoot van toepassing was.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License