Eerste Artikel

Half miljoen euro voor leraren uit nieuwe doelgroepen

BRUSSEL - De Vlaamse regering maakt de komende drie academiejaren een half miljoen euro vrij om mensen uit nieuwe doelgroepen aan te trekken voor de lerarenopleiding. De middelen gaan naar diversiteitsprojecten, die de instroom moeten bevorderen van bijvoorbeeld studenten uit minder bemiddelde milieus, allochtone studenten en studenten met een functiebeperking.

Eerder deze week bleek uit het arbeidsmarktrapport dat er de volgende jaren een grote vraag naar onderwijzend personeel zal zijn. Onderwijsminister Frank Vandenbroucke (SP.A) overlegt met de vakbonden over hoe die krapte aangepakt kan worden. De minister wil maatregelen op korte en op langere termijn.

Tegelijkertijd is er een gebrek aan diversiteit in het lerarenkorps, zegt Vandenbroucke. 'We vissen altijd in dezelfde vijver. We laten veel talenten verloren gaan, terwijl we ons dat nu echt niet kunnen veroorloven', zegt hij.

Daarom is nu een half miljoen euro uitgetrokken voor projecten die de diversiteit in de lerarenopleiding stimuleren. Het kan gaan bijvoorbeeld gaan om laagdrempelige informatie over lerarenopleiding of trajectbegeleiding.

BELGA, Half miljoen euro voor leraren uit nieuwe doelgroepen, in Het Nieuwsblad, 09/05/2008.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License