Eschola

eSchola geeft scholen de kans om hun ICT-projecten en programma's on line te demonstreren en samen te werken met andere scholen in Europa. De beste praktijkvoorbeelden maken kans op een prijzenpot aan eLearning Awards. Hiermee beloont het European Schoolnet (EUN) scholen en leraren die innovatieve projecten, activiteiten, on-linemateriaal en schoolwebsites hebben gemaakt en zich onderscheiden in het gebruik van ICT in het onderwijs- en leerproces.

De website is: http://eschola.eun.org/

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License