Initiatief Project

Wij werken aan dit project vanuit de vraag van een oud-leerling van de Katho-ipsoc
nl. Lennie Vansteenkiste die aan de lijve heeft ondervonden wat het is om te studeren
met een niet-zichtbare functiebeperking.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License