Bedankingen

Langs deze weg willen we alle mensen bedanken voor het willen meewerken aan dit project:

Lennie Vansteenkiste
Nathalie Van Uyttenhove
Alle studenten van IPSOC met een niet-zichtbare functiebeperking
Alle studenten van IPSOC die een enquête hebben ingevuld

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License