Recent Forum Posts
From categories:
page 1123...next »

Vergadering 8 mei 2009

Voorzitter: Eva Huyghe
Notulist: Evelien Chiau

Aanwezig: Hilde Ackaert, Anne Aerts, Nele Bultynck, Goya Canik, Hanne Carton, Ronald Coppieters, Barber Declerq, Alexandra De Bruyne, Mathilde De Clerck, Sophie De Staercke, Julie de Séjournet, Eva Huyghe
Verontschuldigd: Ines Brassaert, Sigrid De Geyter, Ann-Sophie de Maertelaere

Wat moet nog gebeuren?
- Powerpoint afwerken
- Enquêtes verwerken

Brief Bert d’Harte
- Mr. d’Harte uitnodigen voor presentatie
- Mail sturen met bedanking voor feedback en extra uitleg

Presentatie
- Spreker staat recht, andere 3 presenteerders zitten neer
- We geven 2 personen bij het binnenkomen oordopjes die ze even moeten inhouden tijdens de presentatie, op het einde van
onze presentatie vragen we hoe ze dit ervaren hebben
- Eva zorgt voor gebruiksaanwijzing bij oordopjes
- Evelien zorgt voor de oordopjes
- Hanne & Mathilde delen onze stickers uit bij het binnenkomen
- Hilde zorgt voor kleine rode steekkaarten met ons logo op de achterkant
- Sprekers kleden zich in het rood en zwart

Rode draad
- Hangt achter het presentatiescherm aan staanders
- Hilde zorgt voor kleine speldjes

Vergadering 24/04/2009
Voorzitter: Sophie
Verslaggever: Julie
Afwezig: Alexandra, Evelien en Eva (allemaal verontschuldigd)

Agenda

1. Opmerkingen over het vorige verslag: Nee

2.Film: de film is af enkel de muziek moet nog geregeld worden (Third man theme die Inez zal downloaden en doorsturen naar Anne). Best is om het filmpje op DVD te branden met herhaalfunctie.

3.Enquête: de eerste vorm van de enquête is af, na bespreking in groep zijn er selecties gemaakt in de groep en zal Goya die verder uitwerken zodat Sophie deze tegen dinsdag kan afprinten op school.

4.Eindpresentatie: voor de rode draad zal Evelien zorgen, zij zal deze naar Goya, Nele, Barber en Julie verzenden. De tekst van Barber en Nele is af, enkel de volgorden moet nog bepaald worden aan de hand van de rode draad.

5.Workshop: de workshop zal op dinsdag 28 april plaatsvinden. De enquêtes zullen ‘s morgens al uitgedeeld worden. Ann-Sophie zal in functie van de workshop een mail sturen naar STUVO om dit te laten vermelden in de nieuwsbrief. De inhoud zal dan zijn: de bedoeling van ons project, de doelstelling en de datum.

6.De taakverdeling voor de workshop:
- TV-kast (i.p.v. de projector): meneer Baxk
- Spandoek: Anne
- Standje: ’s morgens: Sigrid, Anne, Nele en Barber
’ s middags: Hilde en Mathilde
- Posters: Nele zal enkele posters uitprinten op A4 formaat en ze uithangen
- Uitprinten van de enquêtes: Sophie
- Doos voor enquêtes: Evelien
- Uitdelen van de enquêtes: Barber, Hanne en Ronald

OPM: iedereen gelieve zijn materiaal mee te brengen (Infoblaadjes, brillen, pc,…)

7.Stickers: de gratis stickers waar Hilde voor gekeken heeft zullen normaal gezien maandag toekomen. Ann-Sophie zal zorgen voor een begeleidend briefje om bij het een stapeltje stickers te steken voor in de lerarenkamer.

8.Overlopen tijdslijn en opdrachten voor volgende week/weken
- 28/04: workshop
- 1/05: tekst presentatie af en doorzenden naar Inez en Hilde die de powerpoint zullen maken
- 8/05: de rode draad is af/ de enquêtes zijn verwerkt/ de PowerPoint is af/ generale repetitie van de presentatie
- 15/05: eindpresentatie

9.Verdere vergaderingen:
-8/05: voor de repetitie
voorzitter Eva
Verslaggever Evelien
-8/05: na de repetitie
Voorzitter Ann-Sophie
Verslaggever Ronald

-15/05: voorzitter Sigrid
Verslaggever Hanne

Vragen voor mensen zonder niet-zichtbare functiebeperking
- Vind je dat mensen met een niet-zichtbare functiebeperking de mogelijkheid van aangepaste onderwijs mogen krijgen?
- Vind je dat mensen met een niet-zichtbare functiebeperking soms teveel hulp krijgen?
- Vind je mensen met een niet-zichtbare functiebeperking juist meer voordelen mogen krijgen?
- Weet je wat voor voordelen ze krijgen?
- Is het je opgevallen dat sommige mensen mogen blijven zitten (extra tijd krijgen) tijdens de examens? Vind je dat lastig? Heb je een idee waarom dit zou zijn?

Vragen voor mensen met een niet-zichtbare functiebeperking
- Heb je gemerkt dat er een project over niet-zichtbare functiebeperkingen aan de gang was?
- Vind je het nodig dat het project verdergezet wordt?
- Vinden je dat er voor jullie meer voordelen zouden moeten beschikbaar zijn?

- Had je een slecht voorgevoel om aan je studierichting te beginnen vanwege je functiebeperking?
- Heb je nu nog altijd een slecht voorgevoel naar de toekomst toe (i.v.m. je studieresultaten, enz.)?
- Denk je dat je minder kritisch zou staan tegenover de richting als er meer rekening zou gehouden worden met je beperking, door o.a. meer voordelen te introduceren?

Aan beide
- Herken je dit (ons) logo?
- Is de workshop over niet-zichtbare functiebeperkingen je opgevallen?
- Indien ja, wat heeft het meeste indruk op je nagelaten?
- Kan je enkele functiebeperkingen opnoemen?
- Heb jij voorstellen voor het project indien het project voortgezet zou worden?
- Vind je dat projecten zoals deze effect kunnen hebben?
- Zouden projecten zoals deze ook op andere departementen zou moeten gestart worden? Zo ja, welke?
- Vind je dat er veel verbetering mogelijk is op vlak van de voordelen die er zijn voor mensen met een niet-zichtbare beperking?

Dit zijn slecht ruwe vragen waar nog veel verbeteringen aan moeten worden gebracht. Voorstellen mogen altijd gedaan worden ^^

Ruwe enquête-vragen by Ronald123Ronald123, 06 Apr 2009 17:16

vergadering 03/04/'09

voorzitter: Barber
notulist: Nele
aanwezigen: Evelien, Ronald, Eva, Sophie, Julie, Sigrid, Barber, Nele, Ines, Hanne, Alexandra, Hild, Ann-Sophie, Anne
afwezigen: Mathilde (verontschuldigd) en Goya (verontschuldigd)

 • ideeën voor de interactie tijdens de eindpresentatie

- stellingen
- vraagjes stellen tijdens de presentatie
- iemand die naar voor komt en een testje uitvoert wanneer we het over een bepaald onderwerp hebben.
bv iemand die met een bril op een tekst moet lezen
1 keer iemand naar voor laten komen voor zo'n testje

 • idee

een stickertje met het logo erop. We zouden dit uitdelen wanneer we de workshop, de posters, stopborden,spandoek opnieuw doen.
Tegen volgende les de kostprijs bekijken en dan bespreken ofdat we het wel of niet zullen doen.

28/04:
- workshop, posters, spandoek, stopborden opnieuw
- enquêtevragen projecteren
- ruwe versie powerpoint

29/04:
- enquêtes afnemen, door Barber, Ronald en Hanne
- verwerking van de enquête de week erna
- We zullen de enquête van de studenten zonder functiebeperking schriftelijk afnemen en de enquêtes van de studenten met een
functiebeperking via mail.

Ook hebben we besloten om toch geen intervieuw af te nemen.

De eindpresentatie wordt gedaan door:
Goya: enquêtes
Julie: besluit
Barber en Nele: sensibilisering

Re: Verslagen vergaderingen by NeleBNeleB, 03 Apr 2009 14:56

Uitgewerkte versie draaiboek

 • het logo verschijnt op het scherm en draait weg (effecten)
 • Letters 'IPSOC' verschijnen
 • Hilde staat voor het gebouw en we volgen haar met de camera tot binnen, eens we binnen zijn filmen we over haar schouder de poster: 'wist je dat we met 69 zijn…'
 • Daarna filmen we de groep en tonen duidelijk dat de groep zich 'wegdraait' van hilde als ze op hen afkomt.
 • We tonen onze sova groep onder het spandoek (Hilde vooraan en de rest van de groep heel enthousiast)
 • dan volgen de 'flitsen' van alle werkvormen: posters, stopborden, wiki, workshop (we gaan proberen dit me effecten te doen die sneller en sneller in elkaar overgaan)
 • Daarna filmen we de hele groep rond Hilde en als laatste het doek om mee af te sluiten.

wat hebben we nog nodig: muziek???
*

Re: Draaiboek film by Julie de sejournetJulie de sejournet, 25 Mar 2009 21:31

Vergadering 20/03/09

Voorzitter: Nele
Notulist: Barber
Aanwezigen: iedereen

1. Stand van zaken

* workshop: is helemaal klaar
try out: volgende maandag 23/02 (en word de andere dagen tijdens de lange pauzes verdergezet)

* filmpje: draaiboek is momenteel afgewerkt
Volgende week 27/02 beginnen we met filmen
Na de paasvakantie moet het monteerwerk afgewerkt zijn.

*Enquête: zal afgenomen worden na de paasvakantie (week van 20-24 april)

2. Wanneer?

 Volgende week wanneer de workshop wordt gehouden zal alles uithangen : doek, posters (op de prikborden tussen de
toiletten) en stopborden.
 Hierdoor moet de link met het project duidelijk worden.

3. Hoe weten we dat ons project effect heeft gehad?

 Door de enquête.
 D.m.v. een interview (ondervraging camera met microfoon ), na de paasvakantie.

4. Feedback over de presentatie

Wat was goed?
 het esthetisch aspect van de powerpoint, de poster.
 de hoeveelheid informatie gegeven tijdens de presentatie
 interactie met publiek tijdens de quiz

Wat kan beter?
 voorbereiding van de sprekers: zo worden o.a. stopwoordjes weggewerkt
 bladen bijhebben: in de juiste volgorde steken, voor een kleiner formaat
kiezen, er minder bijhebben, eventueel van buiten leren
 functiebeperkingen uitleggen: moet genuanceerder
oefenen: verzetten van de dia’s bij de ppt en spreker op elkaar afstemmen
quiz: quiz inleiden en regels uitleggen minder uitgebreid doen
Uitleg bij de stellingen minder lang maken
Deze uitleg was soms verwarrend: beter informeren en voorbereiden
Door de stress gaf het non-verbaal gedrag een zenuwachtige indruk waardoor ook de groep nerveus
werd

Re: Verslagen vergaderingen by barberbarber, 20 Mar 2009 17:36

Beste,

graag wil ik een aantal zaken meegeven.

Eerst en vooral is het belangrijk om te weten dat het voor mij moeilijk was om dit project uit handen te geven. Daarnaast had ik ook hoge verwachtingen waarbij ik vreesde dat het moeilijk zou zijn voor buitenstaanders om een dergelijk project uit te werken.

Na het bekijken van jullie website moet ik toegeven dat jullie mij zeer positief verrast hebben! Jullie hebben de nagel op de kop geslagen.

Ik sta verstelt van de inhoud van jullie website. Jullie hebben duidelijk gesnapt wat ik met het project bedoelde! Voorbeeld:

Visie
Mensen worden niet gehandicapt geboren, maar zij ervaren hun beperkingen als handicap door de drempels (fysieke en denkbeelden over) die de maatschappij opwerpt.

of

Deze studenten ondervinden gedurende hun opleiding verscheidene problemen,
deze worden vooral veroorzaakt door de aanpassingen die ze kunnen krijgen via Ipsoc.

En zo zijn er nog enkele zaken!

Ook jullie slogans zijn allemaal zeer goed, ik probeerde er mijn favoriet uit te halen maar dit was zeer moeilijk, ik ben uiteindelijk toch tot twee slogans gekomen:
Opvallen is niet altijd leuk.
Voor hun een test van moed, voor ons een test van tolerantie.

Jullie hebben alvast mijn doelstellingen bereikt!!!! Dikke dikke proficiat en hartelijk dank voor al de moeite en energie die jullie staken in dit project! Hopelijk kan het verder gedragen worden door Ipsoc en hopelijk bereikt het ook andere scholen.

Ik geef alvast jullie website door aan enkelen die op Vlaams niveau werken rond studenten met een handicap in het hoger onderwijs!

Als jullie nog iets moeten weten of als ik iets voor jullie kan doen laat het dan gerust weten! En laat alvast maar weten aan jullie docent wat ik er van vond!

Groetjes,
Lennie

Dit is kort de bedoeling van het filmpke.

De tekst kan nog aangepast worden, dus als er iemand nog ideeen heeft….
Degene die de posters heeft, zou die dan best meebrengen vrijdag naar de les zodat we die direct kunnen integreren in het filmen.

Als er nog opmerkingen zijn, als je niet helemaal akkoord bent met het verloop van de film laat dan gerust iets weten.

mvg Jullie

Re: Draaiboek film by Julie de sejournetJulie de sejournet, 17 Mar 2009 11:44
 • scene 1

- Inzoomen op 'IPSOC'
- Focus op hilde voor gebouw

de tekst die er achteraf op gemonteerd wordt: Hilde studeert TP in Ipsoc, ze heeft dyslexie.

- shot van de poster: "wist je dat we met 69 zijn…"

 • scene 2

- als hilde binnenkomt creeren medestudenten een onvriendelijke sfeer.

tekst: Hilde krijgt omwille van haar niet zichtbare functiebeperking bepaalde aanpassingen en hulpmiddelen. Hierdoor botst ze op jaloezie van medestudenten wat leidt tot uitsluit gedrag.
die hulpmiddelen zijn softwareprogrammas, extra voorbereidingstijd bij de examens.

 • scene 3

- verschillende shots van posters, doek, site

tekst: via sensibilisering en informatie te geven proberen we onze medestudenten aan te zetten tot begrip en ondersteuning van deze studenten.

 • scene 4

hilde omringd door studenten

Draaiboek film by Julie de sejournetJulie de sejournet, 17 Mar 2009 11:41

Project :Studenten met een niet-zichtbare functiebeperking
Datum:13 maart 2009
Voorzitter: Julie
Verslaggever: Eva
Aanwezig: Evelien, Ronald, Mathilde, Eva, Sophie, Julie, Sigrid, Barber, Nele, Ines, Hanne, Alexandra, Goya, Hilde
Afwezig: Ann-Sophie (verontschuldigd)

Agendapunten

1. Evaluatie tussentijdse presentatie

- Over het algemeen : goede presentatie, duidelijke informatie, leuke initiatieven, mooie powerpoint, heel mooie poster,…
- De quiz duurde iets te lang, sommigen hadden de indruk dat we er ons project mee in het belachelijke wilden trekken. Sommigen vonden bepaalde vragen ook niet relevant

- Tips om mee te nemen naar de eindpresentatie (15 mei) :

 • maximaal 3 sprekers voor de eindpresentatie
 • logo uitleggen (klavertje 4) = rode draad
 • meer uitleg geven over enquêtes : hoeveel mensen ondervraagd,…
 • vroeger aan de presentatie beginnen en beter communiceren met elkaar
 • geen quiz meer, wel iets anders dat ook luchtig is
 • publiek betrekken bij de presentatie
 • Natalie Uyttenhove op tijd uitnodigen voor de eindpresentatie (eventueel ook Lennie Van Steenkiste?)

- Wat moet er zeker op eindpresentatie gebeuren?

 • Uitleg over sensibiliseringscampagne : Filmpje tonen / Workshops toelichten / Slogans (Barber & Nele)
 • Enquêtes bespreken (Goya)
 • Algemeen besluit : Hebben we ons doel bereikt?

2. Sensibilisering

- Nu hebben we de posters en stopborden weggehaald. Na de week van de workshops plaatsen we ze terug en zal ook het spandoek worden opgehangen (Anne). Dit zal vervolgens opnieuw een week blijven hangen.

- Workshops

 • De workshops gaan door in de week van 23 tot 27 maart. Tijdens de workshop zal er informatie gegeven worden over 1) Dyslexie 2) Dyscalculie 3) Kleurenblindheid 4) Visuele beperking 5) Auditieve beperking
 • We gaan werken met een beurtrolsysteem. De workshops zullen doorgaan ’s morgens voor de start van de lessen (van 8u tot 8u30) en tijdens de middagpauze (van 13u15 tot 13u45). Wie op welke dag aanwezig is, wordt volgende week bepaald. Per dag zullen twee mensen worden aangeduid.

- Film

 • Het idee van Ann-Sophie wordt verder uitgewerkt met Hilde in de hoofdrol. Er zal een draaiboek worden opgesteld. Volgende vergadering zal er getest worden of het filmen al dan niet lukt. Anne zorgt voor een camera.

3. Afspraken : Wie doet wat tegen wanneer

-Workshops

 • Dyslexie : teksten opzoeken (Eva + Goya : poster Sneeuwwitje)
 • Dyscalculie : rekensommen (Alexandra)
 • Kleurenblindheid (Mathilde)
 • Auditieve beperking : oortjes (Sophie/Hilde)
 • Visuele beperking : bril (Iedereen kijkt of hij een –oude- bril thuis liggen heeft)
 • ICT-hulpmiddelen (Goya)
 • Hanne print de grafieken van de tussentijdse presentatie uit op A4-formaat
 • Hilde zorgt bij elke beperking voor een informatieblad met tips en informatie
 • We hebben toestemming gevraagd om pijlen op de grond te mogen trekken met tape. Maandag krijgen we hiervan een antwoord krijgen. (Eva)
 • Mathilde stuurt een mailtje naar STUVO om onze workshops eventueel aan te kondigen via de STUVO nieuwsbrief om zo studenten al op de hoogte te brengen.

- Film

 • Anne zorgt vrijdag voor een camera
 • Er wordt gefilmd tijdens de SOVA-les
 • Draaiboek van film moet afgewerkt zijn (Julie?)
 • We zouden de film afspelen in de centrale hal. Hiervoor hebben we een beamer en een projector nodig. Deze aanvraag moet echter gebeuren via de docent. (Meneer Bakx)

5. Planning agenda

- Tegen 21 maart

 • Iedereen brengt zijn/haar materiaal mee voor de workshops, zodat we het eens kunnen testen.
 • Anne brengt camera mee en het draaiboek van de film moet ook afgewerkt zijn.
 • Workshops : bepalen wie op welke dag instaat voor de workshops. Belangrijk om erop te letten dat er elke dag zeker één laptop aanwezig is!
 • Er moet nog worden nagegaan waar we (kleine) tafeltjes kunnen lenen voor de workshops. We zouden er een vijftal nodig hebben.

- Week 23 tem 27 maart

 • Workshops
 • Filmen tijdens de les van SOVA

- Begin april

 • Tweede reeks enquêtes opstellen. Kijken of alle vragen van de eerste enquête nuttig geweest zijn en welke vragen er moeten worden toegevoegd.
 • Eventueel in een STUVO-nieuwsbrief de link naar ons filmpje plaatsen?
 • Natalie Uyttenhove uitnodigen voor de eindpresentatie en haar vragen of we voldoende gedaan hebben.

- Week 20 tem 24 april

 • De tweede reeks enquêtes wordt uitgedeeld de eerste week na de vakantie.(Hanne, Ronald, Barber)

6. Variaronde

- Volgende week is de laatste week ik de hele tijd op school ben. Op 23 maart start namelijk mijn stage. Ik weet nog niet precies op welke dagen ik stage moet lopen, maar waarschijnlijk zal ik niet elke week aanwezig kunnen zijn in SOVA. Op de eindpresentatie ben ik alleszins van de partij en waarschijnlijk lukt het me om nog een paar keer te komen. Als er nog dingen zijn die kunnen gedaan worden van op afstand, bijvoorbeeld het maken van grafieken bij de resultaten van de enquêtes, wil ik die gerust thuis maken.

- In de laatste SOVA-lessen gaan we ons bezighouden met het voorbereiden van de eindpresentatie. We moeten ook nagaan wanneer we vinden dat ons project geslaagd is. Dit is moeilijk aangezien we niet echt een concreet eindproduct in handen hebben en het niet eenvoudig is om op korte termijn grote veranderingen te realiseren. * Ideeën : dit project is een aanzet voor volgende jaren verder te doen, vragen aan mensen met een niet-zichtbare functiebeperking of ze veranderingen ondervonden hebben,…

- We moeten de resultaten van de enquêtes voor studenten met een niet-zichtbare functiebeperking nog krijgen van Natalie Uyttenhove.

Re: Verslagen vergaderingen by Eva HuygheEva Huyghe, 15 Mar 2009 20:22

Verslag
Project: niet-zichtbare functiebeperkingen
Datum: 06/03/'09
Voorzitter: Hanne Carton
Notulist: Sigrid De Geyter
Aanwezig: Anne, Nele, Barber, Alexandra, Goya, Ines, Eva, Hanne, Ronald, Ann Sophie, Sophie, Evelien, Hilde, Mathilde & Sigrid.
Afwezig: Julie

Agendapunten

1. Posters

 • Ze moesten weg uit de toiletten.
 • We zijn naar de directeur gegaan, die ons beloofde dat we ze wel mochten aan het bord hangen in elke klas, maar na onze terugkeer van Dworp zijn ze al weg. Nu hangen er nog een paar aan de prikborden op elke verdieping.

Oplossing: Naar de directeur gaan, vragen naar de gangbare procedure, en of we een stempel nodig hebben. Tevens gaan we de kuisvrouwen inlichten.

2. Verkeersborden

 • We hebben nu 5 staanders tot onze beschikking dus op elke verdieping staat er 1 à 2 verkeersborden.
 • We gaan ze weghalen binnen een week om gewenning te voorkomen en ze na een bepaalde periode terugplaatsen.

3. Verwerking enquêtes

 • In orde door Eva

4. Filmpje

 • Meningen zijn verdeeld over al dan niet doen.
 • Ann Sophie heeft een idee met Lenny Vansteenkiste. In de volgende les moet het groepje van film dit uitwerken, en indien we met een goed concept zitten, gaat het filmpje nog door.

5. Workshops

 • Hilde is bij Jac gaan informeren voor een doos, maar ze hebben geen.
 • De workshops zullen plaatsvinden in de week van de opendeurdag (16 maart).

6. 2de enquête

 • Zal worden afgenomen worden na de workshops.
 • Groepje van de workshops moet tegen de volgende sova-les op zoek gaan naar gelijkaardige projecten en uitwerken.
 • In de volgende sova-les taken verdelen, zodat iedereen weet wat doen.

Opmerkingen

 • Anne stelt de vraag hoe ze de spandoek moeten hangen aan de trappen.

Oplossing: Perforeren en met touwtjes.

 • Spandoek wordt maandag opgehangen.
Re: Verslagen vergaderingen by SigridSigrid, 07 Mar 2009 12:59

Vergadering deel 1 : 13/02/09

1. Enquêtes

Eva zal eraan werken tijdens Dworpweek 1BTPc
Evelien zal de rest verwerken tijdens de krokusvakantie

2. Posters

A3 formaat
Elk 20cent gegeven voor zwart-wit kopies
Evelien maakt 30 posters
Anne zorgt voor spandoek en hangt het uit na de krokusvakantie

Poster voor open-campusdagen
Logo opzetten * Julie
A2formaat

 • Julie * Ines * Ann-sophie

3. Slogans

Op stopbord / verkeersbord en zetten ev. op de trap
6 verkeersborden

 • Anne * Barber * Sophie

4. Mogelijke doelstelling

Zie ppt Evelien

5. Subdoelen

- informeren door wiki, posters, slogans
stuvo nieuwsbrief * Julie

- sensibiliseren dmv informeren
workshop *
Ann-sophie Alexandra
Nele Mathilde
Evelien Ronald
Hilde Hanne

- pestgedrag vermijden

Oké jongen en meisjes..
We zijn er definitief vanaf, dit is officieel het einde van de wiki!

Ik heb de deadline niet gehaald met 5 minuten..
Omdat mijn powerpointlink stom deed!
Maar zouden ze echt zo streng zijn?

Groetjes
Evelien

Tis gedaan! by Evelien ChiauEvelien Chiau, 04 Jan 2009 23:10

Bij slideshare moet je jezelf eerst inloggen (daarvoor eerst natuurlijk een account maken).
Daarna kan je ergens bovenaan klikken op upload (ook zou het kunnen dat er ergens een link staat met upload your first powerpoint).
Er verschijnt dan een kader met Browse and select files… Je moet dan bladeren in je documenten en normaalgezien zou het dan ongeveer op slideshare moeten verschijnen.
Je kan wel geen powerpointversies van Microsoft Office 2007 (pptx or docx) erop plaatsen. Eerst dus in versie 1997-2003 zetten. Ook kan het een tijdje duren vooraleer je ppt zichtbaar is op de site.
Daarna moet je je link kopiëren en via één van de figuurtjes in je werkbalk op de wiki krijgen…

Zo gaat het ongeveer, maar ik kan het niet beter uitleggen en mijn powerpoint heb ik zelf met veel trial and error op de wiki gekregen, ik hoop dat het bij de rest beter lukt…

Veel succes!!

Re: Problemen ivm de Wiki by barberbarber, 04 Jan 2009 18:03

Ik heb eindelijk gevonden wat het probleem was. Als er iemand met hetzelfde zit, bij files moet je je document geen andere naam geven, dan kan je het document wel openen!

Vele groetjes en verder nog veel succes…

Re: Problemen by barberbarber, 04 Jan 2009 17:48

elaba!!

kan iemand mij uitleggen hoe je je powerpoint op slideshare zet?
en hoe je dan van de wiki verwijst naar je powerpoint?
ppfff kgraak ier echt geen wijs uit é!!

nog veel blokgenot klasvriendjes

toedels!

Ik zit ook even met hetzelfde probleem als Sophie vrees ik. De link naar mijn werkdocument heb ik wel, maar het wil niet openen…
Als er iemand (Ronald misschien, aangezien hij er al ervaring mee heeft) dat probleem zou kunnen verhelpen??

Re: Problemen by barberbarber, 02 Jan 2009 15:42

RONALD IS DE BESTE OLÉ OLÉ !

En grappig.

Re: Problemen by Sophie De StaerckeSophie De Staercke, 02 Jan 2009 10:05

eh… uw kakafonie is doorgespoeld…
en daarmee bedoel ik dat et probleem gefixt is

Je weet dat je leeft in 2009 wanneer:
1. Je naar een feestje gaat, je neerzet en Myspace-foto's trekt.
2. Je al jaren geen Solitaire meer hebt gespeeld met echte kaarten.
3. De reden dat je geen contact meer hebt met je vrienden is, omdat ze geen AIM/LiveJournal/MySpace/Facebook hebben.
4. Je liever het hele huis afzoekt naar de afstandsbediening, in plaats van gewoon op de knopjes van de TV te drukken.
6. Je avond-activiteit voor de computer zitten is.
7. Je leest deze lijst, en je blijft knikken en lachen.
8. Je denkt over hoe stom je bent dat je dit effectief leest.
9. Je was te druk bezig met lezen om nummer vijf op te merken.
10. Voor je nummer tien bent beginnen lezen, ben je eerst nog gaan kijken of er echt geen nummer vijf was.
11. En nu ben je aan het lachen om je stomheid.
(sorry, ik weet dat dit niet thuishoort in de probleem-sectie, maar we hebben geen moppen-sectie, en als sophie kakafonie mag zeggen, dan zie ik niet in waarom dit niet kan :-p )

BTW, voor 2009 wens ik voor iedereen:
12 maandan blijdschap
52 weken plezier
365 dagen succes
8760 uren goede gezondheid
52600 minuten vol goed geluk
315600 seconden vol vreugde
en een geweldig nieuwjaar!!

Re: Problemen by Ronald123Ronald123, 01 Jan 2009 17:47
page 1123...next »
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License