Evelien Chiau
  • GHESQUIÈRE POL, GRIETENS HANS. Jongeren met leer- of gedragsproblemen. Naar een school met zorg, Acco, Leuven, 2006
  • GHESQUIÉRE POL, RUIJSSENAARS WIED. Leerproblemen in het middelbaar onderwijs. Acco, Leuven, 1999
  • GHESQUIÉRE POL, VANDERLOCHT M. Spellingstoets over werkwoordsvormen. SPOwerk, Acco, Leuven, 1999
  • GHESQUIÉRE POL, SCHELLEKENS LIEVE, RUIJSSENAARS WIED. Scholen met zorg. Goede praktijkvoorbeelden in de zorg voor leerlingen met leerproblemen, Acco, Leuven, 2003
  • GHESQUIÉRE POL, HELLINCKX WALTER. Als leren pijn doet. Opvoeden van kinderen met een leerstoornis, Acco, Leuven, 2005
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License