hulpmiddelen dyslectie

1. Speciale maatregelen
Aanpassingen en vrijstellingen
Mogelijke aanpassingen en vrijstellingen voor leerlingen met dyslexie zijn:

vrijstelling bij voorleesbeurten en spellingtoetsen
aanpassen van de beoordeling van spellingfouten
gebruiken van beeldmateriaal bij het maken van werkstukken
Compenserende en dispenserende maatregelen
Met compenserende maatregelen bedoelen we hulpmiddelen, met dispenserende maatregelen ontheffingen. Lees meer hierover bij Compenserende/dispenserende maatregelen bij dyslexie.

2. ICT-hulpmiddelen en ondersteunende technologie
Er komen steeds meer digitale hulpmiddelen beschikbaar voor leerlingen in het basis- en voortgezet onderwijs. Als een kind van deze hulpmiddelen gebruik maakt, is het aan te raden om op school en thuis met dezelfde voorzieningen te werken. De hulpmiddelen zijn globaal onder te verdelen in hulpmiddelen bij lezen, spelling en bij beide. Kijk voor meer informatie en een overzicht bij ICT-hulpmiddelen bij dyslexie.

Vergoeding hulpmiddelen
Er is nog steeds geen vergoedingsregeling voor aanschaf van hulpmiddelen en andere kosten die ouders maken in verband met dyslexie. Er zijn wel zorgverzekeraars die bepaalde kosten vergoeden, maar daarover is weinig duidelijkheid. Kijk voor meer informatie hierover bij Kosten van dyslexie.

U kunt ook proberen de kosten van de belasting af te trekken als bijzondere uitgaven voor chronische ziekte of handicap. Er is evenwel geen eenduidigheid binnen de Belastingdienst over acceptatie van deze kosten als aftrekpost. Meer informatie hierover vindt u bij Belastingaftrek.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License