Info Film

Projectfilm: mensen met een niet-zichtbare functiebeperking.

De achtergrondinformatie i.v.m. met het hoofdpersonage is fictie, en dient slechts om een beeld te geven van iemand met daadwerkelijk een niet-zichtbare functiebeperking.

Deze video is gemaakt om aan te tonen dat er toch nog veel gevallen zijn van uitsluiting zijn tegenover mensen met een niet-zichtbare dunctiebeperking en om duidelijk te maken dat er hier toch rekening mee dient gehouden te worden.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License