Interessante Bronnen

Bronnen die vermeld zijn in het artikel en die me wel interessant lijken, zijn:

  • www.onderwijsenhandicap.nl
  • www.accessibility.nl
  • www.handicap-studie.nl
  • lespakket drempels weg, Stichting Bartiméus Accessibility
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License