IPSOC

IPSOC is het departement Sociaal-Agogisch Werk binnen KATHO.

De verschillende studierichtingen die IPSOC aanbiedt:
- Bachelor in de Toegepaste Psychologie
- Bachelor in de Maatschappelijke Veiligheid
- Bachelor in het Sociaal Werk
- Bachelor in de Orthopedagogie

Onze groep bevindt zich in de studierichting Toegepaste Psychologie, meer bepaald 1BATPca.

Voor meer informatie, bezoek de website van IPSOC.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License