Kenmerken van leerstoornissen

1Jongeren met een leerstoornis zijn hoogbegaafde onderpresteerders. Ze halen zwakke schoolresultaten, maar worden gekenmerkt door:

 • grote intellectuele nieuwsgierigheid
 • zeer goed redeneervermogen
 • uitgebreide woordenschat
 • goed uitleggen
 • gerichte en precieze observatie wanneer men geboeid is
 • divergent denken & originele manieren om problemen op te lossen
 • initiatief nemen & voorkeur voor zelfstandig werken
 • ongewoon hoge persoonlijke normen en waarden
 • ongewone hobby’s
 • filosofische en/of wetenschappelijke interesse

Jongeren met een leerstoornis hebben ook te kampen met lees, spelling- en rekenproblemen. Ze hebben voldoende interesse en inzicht, maar:

 • achterstand in lezen
 • bijwijzen met vinger
 • zwakke spelling in alle talen
 • veel overschrijffouten
 • traag schrijftempo
 • veel verstrooidheidsfouten
 • omkeringen in cijfers, letters, formules
 • moeite met vaktermen uit spraakkunst, rekenen, fysica, chemie, biologie en aardrijkskunde

Jongeren met een leerstoornis hebben te kampen met taalmoeilijkheden, ze hebben een hele rijke woordenschat en interesse maar:

 • moeite met luisteren
 • moeite om instructies op te volgen
 • woordvindingsmoeilijkheden
 • verwarde en slordige zinsbouw
 • laat beginnen spreken
 • opvallende eigen woordenschat
 • moeilijke woorden verkeerd onthouden
 • begrippen verwarren: links, rechts, voor, na, …

Jongeren met een leerstoornis hebben een zwakke concentratie:

 • concentratiestoornissen
 • sterke afleidbaarheid
 • vergeetachtigheid
 • verstrooidheid
 • dromen

Jongeren met een leerstoornis hebben sociale problemen:

 • weinig of geen vrienden hebben
 • angst hebben voor sociale contacten
 • faalangst
 • gauw ruzie maken
 • enkel vrienden die veel ouder of jonger zijn
 • zich niet aan de spelregels kunnen houden
 • veel aandacht nodig hebben van volwassenen

Jongeren met een leerstoornis hebben moeite met oriëntatie in tijd en ruimte:

 • moeite met de klok te lezen
 • moeite met tijd inschatten
 • moeite met tijds- en ruimtebegrippen
 • lokalen niet vinden
 • zwak ruimtelijk denken
 • chaotisch, wanordelijk
 • geen vaste gewoonten aanleren
 • alles verliezen slechte bladindeling
 • taken niet tijdig afgeven of maken
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License