Korte Inhoud

De tekst die Elma Gelens heeft geschreven bestaat uit 146 pagina’s. Daarom heb ik mij beperkt tot de meest relevante met betrekking tot het project. Deze samenvatting behandelt het tweede punt uit die tekst, namelijk: ‘Toegankelijkheid’.
In haar tekst beschrijft Elma Gelens de toegankelijkheid van het studiemateriaal voor mensen met een functiebeperking. Dit biedt hen zowel kansen als bedreigingen.

Steeds vaker wordt studie-informatie uitsluitend digitaal aangeboden.
Studenten zijn dan in belangrijke mate afhankelijk van de toegankelijkheid van informatiesystemen. Dit is echter allemaal nog niet zo vanzelfsprekend. De toegankelijkheid hangt namelijk ook af van de docenten en medewerkers. Wel kunnen de vele technologische hulpmiddelen voor uiteenlopende functiebeperkingen de toegankelijkheid vergroten. Deze worden meestal niet of nauwelijks benut, waardoor studenten met een functiebeperking soms het gevoel hebben maatschappelijk buiten spel te staan.
In de tekst wordt er ook een opsomming gegeven over de verschillende functiebeperkingen. Dit zijn auditieve functiebeperkingen, concentratiebeperkingen, motorische beperkingen, spraak- of taalbeperkingen en visuele beperkingen. Telkens wordt ook uitgelegd wat die beperking precies inhoudt en wat de mogelijke oplossing(en) hiervoor zijn. Verder ga ik hier niet op in.
Om haar bevindingen kracht bij te zetten, haalt de auteur ook cijfermateriaal aan. Zo kampte 16% van de studenten in 2007 met één of meerdere aandoeningen volgens het Expertisecentrum Handicap. Uit onderzoek blijkt dat 55% van de studenten ondervindt dat hun functiebeperking van invloed is bij het volgen van hun studie. Toegankelijke digitale informatie zou veel van hun problemen kunnen verhelpen. Voor de aanpassingen en hulpmiddelen kan een vergoeding worden aangevraagd. Dit neemt wel veel tijd en moeite in beslag.
Verder bestaan er toegankelijkheidsrichtlijnen voor het kunnen bouwen van toegankelijke software en andere internettoepassingen. Zo is het World Wide Web Consortium (W3C) hier een voorbeeld van. Dit internationaal consortium heeft verschillende prioriteiten voorop gesteld om de toegankelijkheid voor groepen met functiebeperkingen meer toegankelijk te maken. Een website wordt dan ook op basis van de W3C-richtlijnen beoordeeld op toegankelijkheid.
Naast deze richtlijnen voor internet bestaan er ook richtlijnen voor software en besturingssystemen. Helaas wordt hier nog maar weinig aandacht aan besteed.
Er bestaan ook nog richtlijnen met betrekking tot tools voor internet en software. Hiermee bedoelt men de verschillende online programma’s die snel een globaal overzicht geven over de kwaliteit en toegankelijkheid van een site.

Het toepassen van de toegankelijkheidsrichtlijnen vergroot de gebruiksvriendelijkheid niet alleen voor studenten met, maar ook zonder een functiebeperking. De toegankelijkheid zorgt verder voor het vergroten van de gelijkheid, participatie en integratie van studenten met een functiebeperking.
Ook wij proberen met onze klasgroep (1BaTPca) te zorgen voor een betere integratie van studenten met een niet-zichtbare functiebeperking.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License