Meest Voorkomende Visuele Beperkingen

Slechtziendheid

Slechtziend is iemand die geen normaal zicht meer heeft, maar nog wel enige vorm van lichtwaarneming heeft. Personen met deze visuele handicap hebben een beperkte gezichtsscherpte of een beperkt gezichtsveld. In niet al te ernstige gevallen kunnen slechtzienden zich vaak nog wel visueel oriënteren en visueel schrift lezen.

Blindheid

Heeft de persoon helemaal geen lichtwaarneming meer, dan hebben we te maken met blindheid. Deze functiebeperking kan zo goed als mogelijk gecompenseerd worden door gebruik te maken van een aantal hulpmiddelen met specifiek voor computergebruik een voorziening die tekst kan voorlezen of in braille kan omzetten(screenreader).

Kleurenblindheid

Een ander type beperking betreft kleurenblindheid. Gehele of gedeeltelijke kleurenblindheid of daltonisme is het niet volledig normaal waarnemen van kleuren. 'Kleurenzwakte' (minder goed kunnen onderscheiden) komt meer voor dan 'echte' kleurenblindheid waarbij één van de drie kleurwaarnemingssystemen helemaal is uitgevallen. Bij de meest voorkomende vorm, rood-groen kleurenblindheid, kan de aangedane persoon niet of niet goed onderscheid maken tussen rood- en groentinten. Dit is niet zeldzaam: ongeveer één op de twintig mannen heeft het.

Dyslexie

Dyslexie is een functiebeperking die zich vooral uit in problemen met lezen en spellen van woorden. De meest voorkomende karakteristieken van dyslexie zijn moeilijkheden met het “ontcijferen” van de klank-letter associatie en het omdraaien of verplaatsen van letters. Over het algemeen wordt er een onderverdeling gemaakt in de drie subtypes disfonetische dyslexie, visuele dyslexie en snelle automatische naamgeving.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License