Moeilijke Woorden

World Wide Web Consortium (W3C):
een organisatie die de webstandaarden voor het World Wide Web ontwerpt, zoals HTML, XHTML, XML en CSS. Het wordt geleid door Tim Berners-Lee, de originele bedenker van het HTTP protocol en HTML, waar het Web oorspronkelijk en nog steeds grotendeels op gebaseerd is.
(bron: WIKIPEDIA. World Wide Web Consortium. http:nl.wikipedia.org/wiki/World_Wide_Web_Consortium, geraadpleegd op 5-12-08.)

DAISY
(Digital Accessible Information System) is een op wereldschaal ontwikkelde standaard, die een set regels en definities omvat voor de aanmaak van een digitaal ingesproken en gestructureerd daisyboek. Hierdoor bieden daisy-opnames meer mogelijkheden voor de lezer/luisteraar dan de klassieke cassettes.
(bron: KOC. Daisy http://www.koc.be/hmf/daisy/hmf_daisy.html, maart 2008.)

RSI
(Repetitive Strain Injury.) Letterlijk betekent de term 'lichamelijke aandoening door herhaalde overbelasting'. Het is een verzamelterm voor diverse pijnklachten in de nek, schouders, armen, polsen en handen (en uitzonderlijk van de benen) ten gevolge van een chronische overbelasting. Alleen pijn als gevolg van overbelasting door herhaalde bewegingen en/of door statische houdingen wordt RSI genoemd.
(bron:DEIJNCKENS L. RSI http://www.gezondheid.be, 04-02-06.)

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License