Niet-zichtbare functiebeperking

Er zijn heel veel verschillende niet-zichtbare functiebeperkingen. Dit zijn de meest gekende en degene die het meest voorkomen bij studenten:

Leerstoornissen

Auditieve handicap

Visuele handicap

Chronische ziekten

Psychische problemen

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License