NLD

Algemene informatie

Bij NLD gaan leer- en gedragsproblemen samen. Kinderen met NLD bezitten in het algemeen een rijke woordenschat, een goed gehegen voor verbale informatie en soms een uitzonderlijk geheugen voor specifieke cijfergegevens als geschiedkundige data of cijferweetjes uit de biologie of aardrijkskunde. Het technisch lezen en spellen lukt behoorlijk. Opvallend zwakker zijn de rekenvaardigheden, vooral wanneer er een beroep wordt gedaan op integratie van talige en visueel-ruimtelijke aspecten. Zij lijken de visueel-ruimtelijke voorstelling niet te kunnen integreren. Ze hebben opvallende moeilijkheden met het integreren en toepassen van nieuwe rekentechnieken en rekeninzichten. Na verloop van tijd en voldoende oefenen lukken het hoofdrekenen en de cijfertechnieken vrij goed. Vraagstukken, visueel-ruimtelijke opdrachten in meetkunde en visuele opgaven geven onverwacht grote problemen. Kinderen met NLD hebben bovendien problemen met de motoriek en het handschrift. In de sociale omgang en het omgaan met emoties reageren zij op een opvallende, sterk verbale manier. In hun gedrag naar volwassenen zijn zij dikwijls gelijktijdig afhankelijk en eigengereid. De overdracht van wat in individuele sessies aangeleerd wordt is dikwijls klein. Zij hebben vooral moeite met het flexibel omgaan met veranderende situaties. De rekenproblemen zijn hardnekkig en vooral op inzichtelijk vlak worden de tekorten steeds moeilijker te remediëren.

Kenmerken

Geheugen
- Opvallend goed auditief en repetitief geheugen.
- Heel goed geheugen voor rijmpjes en liedjes.
- Zwak motorisch geheugen.
- Zwak geheugen voor visuele structuren, veel aandacht voor details zonder rekening te houden met het geheel.
- Zwak geheugen voor visuele symbolen. De koppeling symbool en woord lukt onvoldoende.

Taal en taalbegrip
- Uitgebreide woordenschat met veel 'volwassen’ woorden.
- ‘Cocktail-speech’: eindeloos praten over allerlei onderwerpen.
- Bij angst, veel praten en alles willen uitleggen.
- Zwak begrip voor abstracte begrippen en voor tekstinformatie.

Jonge kinderen/oudere kinderen
- Aanvankelijke problemen met schrijfmotoriek, later goede tot uitstekende schrijfmotoriek.
- Aanvankelijke problemen met hoofdrekenen, later goed tot uitstekend hoofdrekenen (geheugen), de technieken moeten onderhouden worden, het inzichtelijk rekenen blijft zwak
- Aanvankelijke problemen met lezen (vooral spellend), later goed tot uitstekend technisch lezen, begrijpend lezen blijft zwak, grote leeshonger voor verhalen.
- Aanvankelijk problemen met spelling door geschrift, later goede tot uitstekende woordbeeldspelling (geheugen), zwakke regelspelling (werkwoorden, Frans)

Motoriek
- Sprongsgewijze ontwikkeling met veel angst en weerstand voor nieuwe situaties
- Zwakke coördinatie

Denken
- Rigide, strak denken
- Weerstand tegen regels van anderen
- Rigide vasthouden aan eigen regels en trucjes.
- Voorkeur voor technische, mechanische nabootsingen, problemen met flexibel denken.
- Interesse voor computers en voorspelbaarheid van computerprogramma’s.

Sociale interactie
- Vrij goede sociale contacten in bekende omgeving, angstig voor nieuwe situaties.
- Vasthangen aan eigen patronen, weinig soepel.
- Snel ruzie.
- Heel gevoelig voor ‘eerlijkheid’.
- Snel in conflicten met autoriteit (leerkracht).

© Deze tekst is auteursrechterlijk beschermd.
Anny Cooreman *Eureka* Onderwijs
Diestsesteenweg 722 3010 Kessel-Lo
eb.savlavda|sjiwrednoakerue#eb.savlavda|sjiwrednoakerue

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License