Non Verbal Learning Disorder/ Anne

NLD - Non Verbal Learning Disorder

Leerlingen met NLD

Leerlingen met NLD hebben zwakke motorische, probleemoplossings-, sociale en non-verbale vaardigheden. Ruim 65% van de communicatie vindt non-verbaal plaats. De leerling met NLD kan deze signalen moeilijk interpreteren en voor zichzelf toepassen. Moeilijkheden met ruimtelijk inzicht, fijne motoriek, visuele informatie, vrienden maken en zelfredzaamheid.

Mogelijke zwakke punten

visueel ruimtelijke vaardigheden

•problemen met weg vinden op school, besef van tijd
•moeite met houden van overzicht
•problemen met herkenning en organisatie van visueel - ruimtelijke informatie

waarnemen en aandacht

•moeite met het zien van het grote verband

cognitief

•weinig aandacht voor visuele en tactiele informatie
•zwak inzicht in oorzaak – gevolg, tekstbegrip
•zwak probleemoplossend vermogen en strategieën
•moeite met flexibel denken
•weinig systematische aanpak

motorische vaardigheden

•houterig, traag
•moeizaam en moeilijk leesbaar geschrift
•zwak evenwicht

sociale vaardigheden

•non-verbale signalen ( gebaren en gelaatsuitdrukkingen) worden niet begrepen
•moeite om zich aan te passen aan nieuwe omstandigheden
•moeilijke relatie met leeftijdsgenoten
•weinig sociaal inlevingsvermogen

Mogelijke sterke punten

verbale vaardigheden
•vlug en vlot praten en lezen
•zeer rijke woordenschat
geheugen
•verbaal geheugen: zinnen letterlijk onthouden.
•geheugen voor parate kennis, rijtjes en reeksen
automatiseren
•eens geautomatiseerd: heel vlot technisch lezen en spellen
aandacht
•concentratie en aandacht auditief en verbaal
muzikale aanleg
•absoluut gehoor

Vakken die problemen kunnen geven

•alle vakken: begrijpen van teksten, kern van verhaal, verwerken van informatie
•wiskunde: meetkundig tekenen, rekensymbolen, formules en toepassingen ervan
•zaakvakken: lezen van grafrieken, tabellen, abstracte begrippen, zien te veel details
•sport: samenspel, zwakke coördinatie grove motoriek
•plast. opv.: fijne motorische vaardigheden
•aardrijkskunde: kaart lezen, topografie

Wat moet je doen en wat moet je niet doen bij leerlingen met NLD?

DO'S

Accepteren

•Aanvaard dat de leerling veel vragen stelt.
•Respecteer de behoefte aan routinematig en soms 'slaafs' gedrag.

Begeleiding

•Respecteer een evenwicht tussen empathie en het bewaren van afstand.
•Let niet alleen op wat de leerling zegt, maar vooral wat de leerling doet. Geef veel oefeningen.
•Bied instructie (verbaal) stap voor stap aan. Controleer begrip.
•Leer te vragen wat de ander bedoelt.
•Bereid voor op veranderingen.
•Ondersteun in conflictsituaties.
•Wees alert voor pesten.
•Maak verwachtingen expliciet en verbaal kenbaar maken.
•Leer met humor omgaan en relativeren.

Compenseren

•Geef een A4 met een voorinstructie van de lesstof. Geef kopieën zonder plaatjes.
•Laat gebruik maken van hulpmiddelen:
laptop, rekenmachine, strategiekaarten etc.
•Geef extra tijd.
•Overhoor mondeling en stel ook feitenvragen.
•Beperk de omvang van de taak.
•Kijk nota’s regelmatig na of geef kopies.
•Help om de spullen en nota’s op orde te houden (mappen,bakjes, kleuren,….)

Dispenseren

- Laat bepaalde leerinhouden overslaan.

Remediëren

•Leer handelingen verbaal te ondersteunen.
•Leer strategieën aan.
•Geef stappenplannen voor de diverse vakken.
•Maak samen een foutenanalyse en leer zoeken naar de juiste oplossing (terug regels erbij nemen, ….). Laat dit ook verwoorden.

DONT'S

Begeleiding

•Overvragen bij die vakken waar de leerling het meeste problemen bij heeft
•Aannemen dat de leerling de uitleg begrijpt.
•Onvoorspelbaar gedrag tonen
•Laten overschrijven lang dictaat van het bord
•Uitsluitend visuele instructie geven.
•Lange schrijfopdrachten geven.
•Verplichten altijd aan spel/sport mee te doen, zoek naar zinvolle activiteiten
•Taalgebruik
•Gebruik van figuurlijke taal, woordgrapjes, ironische opmerkingen etc.
•In discussie gaan

Gedrag

•Behandelen als klasgenoten.
•Dwingen tot sociaal gedrag.
•Zware sancties stellen als de leerling te laat komt.
•Verwachten dat ze seintjes begrijpen. Wel: kijk niet alleen boos maar zeg dat je boos bent.
•Sociaal inlevingsvermogen verwachten.
•Materiaal geven als hulpmiddel
•Ruimtelijk visueel materiaal als ondersteuning.
•Materiaal met ingewikkelde lay-out en plaatjes.
•Complex visueel schema, wel uitleg in woorden.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License