de Sejournet de Rameignies Julie

Artikel 1

'Het effect van 2 instructiemethoden op lees- en spellingsvaardigheden bij kinderen met een lichte tot matige verstandelijke beperking':

Bij onderzoek is nagegaan of 29 leerlingen met een lichte tot matige verstandige handicap profiteren van een instructie methodiek voor lezen en spellen van woorden.
Bij de aanvang van het onderzoek waren geen van de kinderen in staat om woorden te lezen of te spellen. De eerste helft van de leerlingen kregen gedurende 3 maanden dagelijks onderwijs met de methodiek: "Zo leer je kinderen lezen en spellen". De andere helft van de leerlingen kreeg dagelijks onderwijs aan de hand van de methodiek: "Lezen moet je doen".
Na het onderzoek kon men vaststellen dat de leerlingen met de methodiek: "Zo leer je lezen en spellen" meer vooruitgang boekten op auditieve analyse en letters benoemen. (Correcter lezen en spellen)

W.B. Lankhoest, A.M.T Bosman en R. Didden, 'Het effect van 2 instructiemethoden op lees-en spellingsvaardigheden bij kinderen met een lichte tot matige verstandelijke beperking', NTZ, jrg. 34, nr. 3, p. 181

Artikel 2

'Op winst blijven spelen: over kinderen en jongeren:

Het gaat over een boek van Bernard Baakman, Riet Niezen en Janneke van Wageningen dat de ziekte JNCL (Juvenuele Neuronale Ceroid Lipofuscinosis) beschrijven.
JNCL is een ziekte waarbij sprake is van progressieve achteruitgang van het geizchtsvermogen, van de motorische en cognitieve cognities. Naast deze ingrijpende achteruitgang op alle gebieden komen vaak psychiatrische problemen en epilepsie voor.
De ireden voor hetr schrijven van dit boek zijn de vragen van begeleiders en leerkrachten omtrent het onzekere toekomstperspectief, weten niet hoe de ziekte zal evolueren, en omdat er bitter weining literatuur over beschikbaar is.
In het boek worden allerlei vragen beantwoord, door de ervaring die ze hebben geven ze op een laagdrempelige manier informatie over de ziekte

P. Poppes, 'Op winst blijven spelen: over kinderen en jongeren (JNCL)', NTZ, jrg. 34, nr. 3, p. 190

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License