Onderwerpsverkenning

Context van het artikel:

Het artikel “compenserende software voor dyslexie” komt uit het tijdschrift: “Tijdschrift van de vereniging voor het Onderwijs in het Nederlands”.(jaargang 33, nr.1 sept/okt 2003, p30-40)

Boeken:
Callebaut, D. (2002) Compenserende software: tekst-naar-spraak als hulpmiddel bij dyslexie.
Remediaal, 7: 9-14..
Mondria, J.-A., Mondria-de Vries, S. (1991) Woorden leren met de "handcomputer". Levende
Talen, 465: 458-461.
Smits, A., Van der Helm, P. (2001). Dyslexie en software. In: Van Balkom, J, Dollevoet, T.,
Faber, F. (red.) Speciale onderwijszorg in het voortgezet onderwijs. Leuven-Apeldoorn: Garant.
Van Waes, L. (2001) Een reactie. Vonk, 3: 31-37.
Gebaseerd op onderzoek van Berndt (2003)

Websites:
Deskbot www.bellcraft.com/deskbot/
Dragon NaturallySpeaking www.scansoft.com
Eurovocs DocReader www.tni.be
Franklin www.franklin.com
Lezer(Leeslab) www.kuleuven.ac.be/facdep/medicine/dep_neu/neufys/
neuropsychologie/cvi/LLindex.htm
Omnipage www.scansoft.be
Prisma www.spectrum.nl
Read&Write www.texthelp.com
Readingpen www.readingpen.nl/
Skippy www.tni.be
Vocatude www.vocatude.com

De auteur:

De auteur is Dirk Callebaut, hij zegt over zichzelf in de inleiding dat hij een remedial teacher in het secundair onderwijs is. Voor de rest vermeld de tekst niets meer over wie de auteur is.
Op een andere site heb ik meer info gevonden over Dirk Callebaut. Hij is een germanist van opleiding en gaf taalles, toen hij een leerling met dyslexie in zijn klas kreeg. Sindsdien is hij een begeleider van leerlingen met leerstoornissen en helpt hij problemen te vermijden en helpt hij de aanpak van de leerstoornissen te stroomlijnen.
“André Mertens vervangt Pierre Vermaelen, nu coördinerend directeur van de scholengroep. Hij was adjunct-directeur toen zijn voorganger 4 jaar geleden een leerling inschreef die overkwam van de speciale school voor de aanpak van leerstoornissen: *Eureka*onderwijs in Kessel-Lo. "Van de ene dag op de andere viel die jongen met een ernstige vorm van dyslexie bijna zonder begeleiding. *Eureka*onderwijs had wel een aantal raadgevingen op papier gezet, maar niemand wist hier toen echt wat dyslexie was." Dirk Callebaut, germanist van opleiding, kreeg de leerling in zijn taalklas. Directeur Mertens: "Dirk was toen de brandweerman die ons uit de nood moest helpen. Ondertussen is hij de begeleider geworden die ons helpt problemen te vermijden en die de aanpak van de leerstoornissen op de school stroomlijnt." (http://www.ond.vlaanderen.be/schooldirect/BL0203/Keerbergen.htm)

Over het onderwerp zelf schreef Dirk Callebaut nog twee artikels:
. Het gemotiveerd verslag / het dyslexieattest in het secundair onderwijs: een kwaliteitsvolle aanpak. - in: Persoon en Gemeenschap jg. 52 (1999/2000), nr. 5. - p. 337-354
. Compenserende software: tekst-naar-spraak als hulpmiddel bij dyslexie. - in: Remediael. - Kluwer, juli 2002

Structuur:

a) Tussentitels: er zijn tussentitels
1. Dyslexie
2. Vorm en inhoud
3. Tekstverwerker
4. Spellingscontrole
5. Digitaal woordenboek
6. Woordenschattrainers / Parate kennistrainers
7. Scanner en OCR (Optical Character Recognition of tekstherkenning)
8. Woordvoorspelling
9. Spraak-naar-tekst (spraakherkenning
10. Tekst-naar-spraak (spraaksynthese)
11. Draagbare apparaatjes
12. Conclusie

b) Kent het een logische structuur: het artikel is duidelijk gestructureerd.
c) Voetnoten: De voetnoten worden achteraan opgenomen. Dit is handig omdat je dan een duidelijk overzicht hebt van alle gebruikte bronnen en onhandig omdat als er een voetnoot is en je wilt die controleren je helemaal naar onderaan je tekst moet scrollen.

Lijstjes van:

a) Interessante bronnen:
- Callebaut, D. (2002) Compenserende software: tekst-naar-spraak als hulpmiddel bij dyslexie. Remediaal, 7: 9-14..
- Smits, A., Van der Helm, P. (2001). Dyslexie en software
- Skippy www.tni.be
- Dragon NaturallySpeaking www.scansoft.com
- Onderzoeken van Raskind & Higgins en Smits & van der Helm

b) Organisaties betrokken bij het thema
- PC / KD
- Regionale Expertise Netwerken (REN)
- eSchola

c) Specialisten
- Directies, ICT-coördinatoren, pedagogisch begeleiders, oudergroeperingen
- Raskind en Higgins, Smits, Van der Helm en Van Waes

d) Definities en moeilijke woorden:
- Dyslexie: stoornis die gekenmerkt wordt door hardnekkige problemen in de automatisering van technisch lezen en spellen.
- syntactische of semantische context:
- OCR: Optical Character Recognition of tekstherkenning
- remedial teaching

Synthese

Het is een artikel van Dirk Callebaut over hoe computer en computersoftware mensen met dyslexie kunnen helpen.
Dyslexie is een stoornis die gekenmerkt wordt door hardnekkige problemen in de automatisering van technisch lezen en spellen. Iemand met dyslexie leest en spelt aanzienlijk trager en minder nauwkeurig dan leeftijdsgenoten. De lees- en spellingproblemen zijn des te duidelijker wanneer er twee taken tegelijk moeten worden verricht zoals luisteren en noteren bijvoorbeeld of wanneer de spanning, tijdsdruk of moeilijkheidsgraad toenemen.
Het zwakke werkgeheugen maakt dat het volgen van lessen of het uitvoeren van taken veel meer tijd en energie kost dan dat het geval is voor iemand die geen dyslexie heeft.
Bij het overlopen van al deze problemen zou men bijna over het hoofd zien dat dyslexie volkomen los staat van de intelligentie. Terwijl je best behoorlijk intelligent kan zijn en toch geen enkele zin foutloos gespeld op papier kan krijgen. Dyslexie wordt dikwijls gereduceert tot een "schrijfprobleem".
daartoe hebben we verschillende softwareprogrammas om daaraan tegemoet te komen:
• tekstverwerker
• spellingscontrole
• Digitaal woordenboek
• Woordenschattrainers / Parate kennistrainers
• Scanner en OCR (Optical Character Recognition of tekstherkenning)
• Woordvoorspelling
• Spraak-naar-tekst (spraakherkenning
• Tekst-naar-spraak (spraaksynthese)
• Draagbare apparaatjes

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License