Lijst met bronnen

A

B

 • BRAAMS, T. (1996). Dyslexie: een complex taalprobleem. Amsterdam/Meppel: Boom.
 • BELLERMAN, M., Wij zijn niet dom, praktische tips van en voor leerlingen met leerstoornissen, Garant, 1997.
 • BSH en Wake Up!, http://www.bsh-gent.be/index.php, 3 december 2008

C

 • Commissie Dyslexie Nederlandse Gezondheidsraad (1995). Dyslexie: afbakening en behandeling. Den Haag: Gezondheidsraad (publikatie nr 1995/15).
 • CALLEBAUT, D.,Compenserende software voor dyslexie., Tijdschrift van de vereniging voor het onderwijs in het Nederlands, jrg. 33 nr. 1, sept/okt 2003, p. 30-40.
 • Clara A., 'Ben X', Psyche, jrg. 19, nr. 4, p. 19
 • CVERLE P., ADHD : Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder (Wat met psychische stoornissen op school., Caleidoscoop, 03-11-1999, p.30-35 artikel
 • CUYVERS L., VALKENEERS G., //Dyscalculie. Een verklarings-en begeleidingsmodel, // users.telenet.be/wo/vtvo024art2.doc, 2003.

D

 • DE PELSMAEKER, L. Studeren is ook hun recht, http://www.schamper.ugent.be/465/studeren-is-ook-hun-recht, 03.12.08
 • Dumont, J.J. (1994). Leerstoornissen. Deel 1: Theorie en model. Rotterdam: Lemniscaat.
 • D. Hermans 'Antwerps onderwijs pakt dyslexie bij leerlingen aan', Het Nieuwsblad, 18 februari 2006

E

F

 • Fiddelaers R., 'Poort op slot, ophaalbrug omhoog', Pedagogiek, nr.38, p. 10-14
 • Fondelli T., 'Mensen met autisme hebben altijd gelijk', Autisme Centraal, jrg. 27, p. 14
 • Fondelli T., 'Eetproblemen, denken en eten…', Autisme Centraal, jrg. 27, p. 17

G

 • GHESQUIERE, P. & Ruijssenaars, A.J.J.M. (1994). Dyslexie en rekenproblemen: Verschillende benaderingen van de relatie tussen taal- en rekenproblemen. Tijdschrift voor Orthopedagogiek, 33(10), 412-422.
 • GELENS, E. Toegankelijkheid digitale communicatiemiddelen. Wat valt er over toegankelijkheid van software te leren om voor studenten met een functiebeperking kansen te creëren? hbo-kennisbank.uvt.nl, 15-06-08, p.146
 • Glorieux Peter, http://www.peterglorieux.be

H

I

J

K

 • K. Schaubroeck 'Een andere kijk op dyslexie', Het Laatste Nieuws, 29 augustus 2007
 • K. Baumers 'ADHD-leerling mag even uitwaaien tijdens examen', Het Nieuwsblad, 10 juni 2008

L

M

N

O

P

 • P. Poppes, 'Op winst blijven spelen: over kinderen en jongeren (JNCL)', NTZ, jrg. 34, nr. 3, p. 190

Q

R

S

T

U

V

 • VAN DEN BRANDE, H., Dyslexie, helpt het etiket, en wat met een attest, Caleidoscoop, sept-okt 1998.
 • Van den Broeck, W.J.M. (1997). De rol van fonologische verwerking bij het automatiseren van de leesvaardigheid. Unpublished doctoral dissertation, Rijksuniversiteit Leiden. Faculteit der Sociale Wetenschappen, Leiden.
 • Van den Broeck, W. (2002). Dyslexie: naar een wetenschappelijk verantwoorde definitie. – In: A.J.J.M. Ruijssenaars &P. Ghesquière (red.), Dyslexie en dyscalculie: ernstige problemen in het leren lezen en rekenen. Recente ontwikkelingen in onderkenning en aanpak (pp. 13-22). Leuven/Leusden: Acco.
 • Van der Leij, A. (1985). Dwaalwegen in theorie, diagnostiek en behandeling. –In: A. van der Leij & L.M. Stevens (red.), Dyslexie ’84. Verslag van het congres over dyslexie, woordblindheid, lees- en schrijfstoornissen gehouden aan de Katholieke Universiteit te Nijmegen op 20 en 21 juni 1984 (pp. 95-118), Lisse: Swets & Zeitlinger.
 • Van der Leij, A. (1988). Dwaalwegen revisited: vijf jaar onderzoek naar validiteit van behandelingsmethoden. - In: A. Van der Leij & J. Hamers (red.), Dyslexie '88. Verslag van het congres over dyslexie, woordblindheid, lees- en schrijfstoornissen gehouden in de Koninklijke Nederlandse Jaarbeurs te Utrecht op 14 en 15 juni 1988 (pp. 17-25). Lisse: Swets & Zeitlinger.
 • VAN DER LEIJ, A., Leesproblemen, beschrijving en aanpak, Ortho lemniscaat, Rotterdam, 1998.
 • Van der Leij, A., Struiksma, A.J.C. & Ruijssenaars, A.J.J.M. (2000). Dyslexie. Classificatie, diagnose en dyslexieverklaring. Bilthoven: Stichting Dyslexie Nederland.
 • VAN DOORSLAER, E., Dyslexie, Katholieke Hogeschool Mechelen.
 • VAN SPARRENTAK K., Uw kind dyslectisch? Over onderzoek en begeleiding, http://www.bureaudidact.nl/artikelen/uw_kind_dyslectisch.htm, geraadpleegd op 26 november 2008
 • Van Eede S., Levecque K., e.a., 'Depressie en angst in België, zijn allochtonen slechter af?', Psyche, jrg. 19, nr. 4, p. 4-6
 • Van Belle P., 'Een puber die van je wegglijdt', Klik, nr.1, p. 16-18

W

X

Y

Z

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License