Jaartallen

Jaartallen van publicatie van de referenties uit de afzonderlijke artikels

  • Tabel
Periode Aantal
voor 1995 4
1995-1999 8
2000-2005 5
2008 5
Totaal 22
  • Grafiek
jaartallen.jpg

http://functiebeperking-ipsoc.wikidot.com/local--files/statistieken/oef-stat.xlsx

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License