Lijst van relevante organisaties

A

 • Avans Hogeschool (Breda, Nederland)

B

 • Balans
 • BCG: Bredaas Centrum Gehandicaptenbeleid

C

 • Cross-Over Kenniscentrum

D

E

F

G

H

I

 • Ikarus Epilepsie-contactcentrum

J

 • JAC (Jongeren Advies Centrum)

K

 • Katholieke Universiteit Nijmegen

L

M

N

O

P

 • PMS-centra Limburg

Q

R

 • Rijksuniversiteit Groningen

S

 • Sprankel VWZ
 • Steunpunt Dyslexie
 • Stichting Bartiméus Accessibility: Stichting die voorlichting geeft bij het opzetten van websites en toetst websites op hun toegankelijkheid.

T

U

 • Universiteit van Amsterdam
 • UWV: Uitvoeringsinstituut Werknemers Verzekeringen.

V

 • Vlaams Expertisecentrum voor Handicap en Hoger Onderwijs
 • Viziris: Netwerkorganisatie voor mensen met een visuele beperking.
 • Verwey-Jonker Instituut: Onderzoeksinstituut voor advies en innovatie op sociaal-maatschappelijk terrein in Utrecht.

W

X

Y

Z

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License