Organisatie Besproken a.d.h van een tekstkritiekmodel

1. Herstellingskritiek:
De website van het CLB van Oudenaarde is origineel en juist. Er is geen gemanipuleerd beeldmateriaal aanwezig.

2.Oorsprongskritiek:
De informatie de ze geven is heel betrouwbaar en controleerbaar. Enkele personen houden zich actief bezig met de site: Francine De Coninck, Sonja De Meyer en Sybille De Vos. Er wordt verwezen naar sites die jongeren, ouders maar ook leraars info kunnen verschaffen over onderwerpen zoals jeugd, gezondheid, overheid, rechten,… Er wordt vooral naar sites verwezen. Er staan geen geruchten, ooggetuigen of interviews in. Al de info die de site weergeeft is puur informatie.

3. Interpretatiekritiek:
De informatie wordt overzichtelijk weergegeven. Het is een beknopte en realistische weergave van wat de organisatie precies is. De auteurs nemen geen standpunt in en vermelden hun mening niet. De info is zeer objectief. Er worden ook geen pro ‘s en contra’s verwerkt in de site. De info is helemaal niet overdreven in tegendeel, ze is heel beperkt en zeer informatief. De info die je wil weten over de organisatie is zeer makkelijk te bereiken. Er worden ook geen kritieken van de tegenpartij weerlegd.

4. Bevoegdheidskritiek:
De drie auteurs zijn betrokken bij de organisatie CLB Oudenaarde omdat ze daar werken. De problematiek is belangrijk voor de auteurs omdat ze op de hoogte moeten zijn van aanpassingen die de organisatie doet zodanig dat ze dan ook de site kunnen aanpassen. Ze moeten er voor zorgen dat de site geen leugens verkoopt. De auteurs hebben zeker een voorkennis nodig aangezien ze daar werken.

5. Rechtzinnigheidkritiek:
Er zijn geen leugens te vinden op de site. Al de info is eerlijk en objectief. De auteurs verzwijgen geen informatie. De info die je nodig hebt, krijg je ook.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License