Organisatie besproken aan de hand van een tekstkritiekmodel

A)Tekstkritiekmodel
Site: [http://www.clboudenaarde.be/]

1. Herstellingskritiek:
De website is betrouwbaar. De informatie die ze verschaffen zijn feiten. Er is geen gemanipuleerd beeldmateriaal te vinden.

2.Oorsprongskritiek:
De informatie is betrouwbaar en controleerbaar.
De auteurs van de website zijn
->De Coninck Francine (eb.o-g|kcninoced.enicnarf#eb.o-g|kcninoced.enicnarf)
-> De Meyer Sonja (eb.o-g|reyemed.ajnos#eb.o-g|reyemed.ajnos)
-> De Vos Sybille (eb.o-g|soved.ellibys#eb.o-g|soved.ellibys)
Zij houden de website recent en Up to date. Er is dus een redactie die zich bezighoud met de site. Ik vind wel nergens een datum wanneer de site het laatst aangepast is.
Op de site zelf vind je heel wat links naar andere organisaties. CLB Oudenaarde is de hoofdzetel. De link naar de links die zij weergeven is http://www.clboudenaarde.be/links.htm.

3. Interpretatiekritiek:
De auteurs stellen hun informatie redelijk voor en draagt redelijke argumenten aan. Wij zorgen niet voor een evenwicht tussen pro en contra’s. ze geven enkel de feiten weer en geen meningen. De auteurs praten in zwart wit termen. De info is niet overdreven, het is overzichtelijk en zeer handig om info in op te zoeken. De info is makkelijk te bereiken. Kritieken worden niet weergegeven.

4. Bevoegdheidskritiek:
De auteurs trokken partij doordat zij de verantwoordelijk zijn voor de afdeling ICT. De auteur moet op de hoogte zijn van de organisatie en eventuele veranderingen. In dit opzicht is de problematiek wel belangrijk voor de auteurs. De auteurs werken zelf in de organisatie dus ze zijn een deskundige inzake.

5. Rechtzinnigheidkritiek:
Er zijn geen gegevens die de auteur op de achtergrond houdt. Alles wat je moet weten staat erin vermeld op een overzichtelijke manier. Er zijn dus geen gegevens die de auteurs bewust niet belicht of achterhoudt.

B) Inhoudscontrole

De gegevens die je kan vinden op de website zijn baseren zich op feiten. Het is concreet en betrouwbaar. Het biedt al de informatie de je nodig hebt.1

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License