Organisaties Betrokken Met Het Thema

Avans:
Hogeschool in Nederland (Breda)

Viziris:
Netwerkorganisatie voor mensen met een visuele beperking.

Verwey-Jonker Instituut:
Onderzoeksinstituut voor advies en innovatie op sociaal-maatschappelijk terrein in Utrecht.

Stichting Bartiméus Accessibility:
Stichting die voorlichting geeft bij het opzetten van websites en toetst websites op hun toegankelijkheid.

UWV:
Uitvoeringsinstituut Werknemers Verzekeringen.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License