Hilde Ackaert

Artikel 1

'Poort op slot, ophaalbrug omhoog':

Er is heel veel wetenschappelijke kennis over de manier waarop kinderen en jongeren omgaan met dood en verlies, toch gaan jongeren vaak op een andere manier reageren dat hun opvoeders voor een raadsel stelt.
Deze traumatische verlieservaringen kunnen zich ontwikkelen tot een psychotrauma of tot een post-traumatische-stress stoornis.
Daardoor gaan ze een overlevingsstrategie inbouwen waarbij ze niemand nog toelaten, ze halen hun ophaalbrug omhoog.

Fiddelaers R., 'Poort op slot, ophaalbrug omhoog', Pedagogiek, nr.38, p. 10-14

Artikel 2

'Van de kromme van Gaus kan ik beter een stempel maken':

Sieneke Goorhuis-Brouwer is een hoogleraar spraak-en taalstoornissen. ze ontwikkelde een multidisciplinaire diagnostiek om kinderen en jongeren te diagnosteren als jongeren met een spraak- en/of taalstoornis.
Ze stelt ook dat ADHD zo gemakkelijk opgeplakt wordt dat het als excuus werkt om maar niet te hoeven opvoeden. Kinderen die een terechte diagnose gekregen hebben worden dan gestigmatiseerd terwijl het de bedoeling is om meer nadruk te leggen op andere ontwikkelingsaspecten dan alleen maar de cognitieve.

Levering B., 'Van de kromme van Gaus kan ik beter een stempel maken', Pedagogiek, nr. 38, p.16-20

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License