Peter Glorieux

Peter Glorieux (1955) is maatschappelijk werker en begeleidde vroeger ouders van kinderen met leerstoornissen.
Eens zelf vader bleek één van zijn kinderen aan ADHD en een ander aan een mengvorm van ADD - Dyslexie te lijden.
Dit boek is ontstaan op het snijpunt van zijn professionele loopbaan en zijn ervaringsdeskundigheid, ondermeer binnen de schoot
van Zorgzaam Omgaan, vzw..
Hij haalde de pers, oa. tijdens de actie toen een medicijn voor ADHD -kinderen, niet meer verkrijgbaar was.
Peter Glorieux is medeauteur van het psycho-educatief model ‘Zorgzame Klas’.

Ursae_2.jpg
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License