Compenserende Software Voor Dyslexie Synthese

Powerpointpresentatie

Synthese
Het is een artikel van Dirk Callebaut over hoe computer en computersoftware mensen met dyslexie kunnen helpen.
Dyslexie is een stoornis die gekenmerkt wordt door hardnekkige problemen in de automatisering van technisch lezen en spellen. Iemand met dyslexie leest en spelt aanzienlijk trager en minder nauwkeurig dan leeftijdsgenoten. De lees- en spellingproblemen zijn des te duidelijker wanneer er twee taken tegelijk moeten worden verricht zoals luisteren en noteren bijvoorbeeld of wanneer de spanning, tijdsdruk of moeilijkheidsgraad toenemen.
Het zwakke werkgeheugen maakt dat het volgen van lessen of het uitvoeren van taken veel meer tijd en energie kost dan dat het geval is voor iemand die geen dyslexie heeft.
Bij het overlopen van al deze problemen zou men bijna over het hoofd zien dat dyslexie volkomen los staat van de intelligentie. Terwijl je best behoorlijk intelligent kan zijn en toch geen enkele zin foutloos gespeld op papier kan krijgen. Dyslexie wordt dikwijls gereduceert tot een "schrijfprobleem".
daartoe hebben we verschillende softwareprogrammas om daaraan tegemoet te komen:

  • tekstverwerker
  • spellingscontrole
  • Digitaal woordenboek
  • Woordenschattrainers / Parate kennistrainers
  • Scanner en OCR (Optical Character Recognition of tekstherkenning)
  • Woordvoorspelling
  • Spraak-naar-tekst (spraakherkenning
  • Tekst-naar-spraak (spraaksynthese)
  • Draagbare apparaatjes
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License