Anne Aerts

Artikel 1

'Depressie en angst in België, zijn allochtonen slechter af?':

Depressies en angststoornissen zijn de meest voorkomende psychishe problemen, dit gaat over en bepaald deel van de bevolking. De gezondheidsenquête levert bruikbare gegevens over het het zit met depressieve klachten bij allochtonen.
Migratie is één van de belangrijkste risicofactoren voor het ontstaan van psychische stoornissen.
Migratie gaat gepaard met veel stress. De enquête kijkt ook naar verscheidene factoren die kunnen meespelen zoals: het copingsmechanisme, individuele verschillen, socioeconomische factoren zoals werkloosheid, laaggeschooldheid en armoede. Wat ook als heel belangrijk ervaren wordt is de ongelijkheid in toegankelijkheid van de gezondheidszorg.
Uit het onderzoek bleek dat allochtonen heel kwetbaar zijn voor angst en depressies, doordat ze gehinderd worden in hun dagelijks functioneren.

Van Eede S., Levecque K., e.a., 'Depressie en angst in België, zijn allochtonen slechter af?', Psyche, jrg. 19, nr. 4, p. 4-6

Artikel 2

'Ben X'

Ben heeft het syndroom van Asperger en om het pestgedrag te vermijden vlucht hij in een virtuele wereld. Deze film verwijst naar naar de dagelijkse beproevingen die Ben moet ondergaan. Het is geïnspireerd door de geschiedenis van een jongen, Tim. De 17-jarige jongen met autisme die letterlijk werd doodgepest.
De verdiensten van de film liggen in het herkenbare van de situaties voor wie met adolescenten in een autismespectrumstoornis werkt of leeft. Het heeft ook een sensibiliserende functie.

Clara A., 'Ben X', Psyche, jrg. 19, nr. 4, p. 19

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License