Psychische Problemen

Wat zijn psychische problemen?

Psychische problemen is een overkoepelende term voor problemen met het denken, voelen, willen, oordelen en/of doelgericht handelen.
Psychische problemen zijn vormen van 'abnormaal' gedrag. Het gaat niet alleen om waarneembaar gedrag, maar ook de abnormale belevingen, gevoelens en gedachten. Dit kan komen door ontregelingen in:

  • Het denken
  • De concentratie
  • Het gevoelsleven
  • De motivatie
  • De agressieregulatie
  • De waarneming
  • Het leren

Het onderscheid tussen normaal gedrag en een psychische aandoening is vaak lastig.

Psychische problemen kunnen ook ontstaan door een psychiatrische ziekte. Deze term beschrijft vaak alleen de geestelijke en emotionele gesteldheid. Er is sprake van een psychiatrische handicap als iemand door de ziekte niet kan functioneren in hele belangrijke levensgebieden, zoals leren, wonen, werken en sociale contacten. Iemand kan gedurende een aantal jaren te maken hebben met een psychiatrische aandoening. De aandoening, de intensiteit en de duur van de symptomen verschillen van persoon tot persoon. Het verloop van een psychiatrische ziekte laat zich vaak niet voorspellen. Een psychiatrische ziekte en de daarbij horende symptomen kunnen door medicatie en therapie verminderen of soms helemaal verdwijnen.

Psychiatrische ziektes zijn bijvoorbeeld: depressie, eetstoornis (anorexia en bulimia), angststoornis, rouw, dwangneurose, dementie, stress, schizofrenie, gokverslaving, manisch-depressief, posttraumatische stress-stoornis, postpartum depressie en borderline.
De symptomen van alle mogelijke psychische problemen worden besproken en opgesomd in de DSM-IV

Deze info en volgende komt van: Centrum Cross Over

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License