Referentie

GELENS E. Toegankelijkheid digitale communicatiemiddelen. Wat valt er over toegankelijkheid van software te leren om voor studenten met een functiebeperking kansen te creëren? hbo-kennisbank.uvt.nl, 15-06-08, 146 p.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License