Regionale Expertise Netwerken Ren

Sinds enkele jaren voert de Vlaamse overheid een beleid om het gebruik van informatie- en communicatietechnologie (ICT) aan te moedigen in het Vlaamse onderwijs. Er kwamen veel computers in de school. (PC/KD)

Later bleek dat grote inspanningen nodig zijn rond de nascholing van leerkrachten. De Vlaamse regering gaf toen aan Regionale Expertisenetwerken (REN) de opdracht vraag- én aanbodgestuurde nascholingen aan te bieden.

Onze opdracht bestaat erin om te voorzien in nascholing en ondersteuning voor het pedagogisch gebruik van ICT in het onderwijs, waarbij wij ons richten naar alle netten en naar alle vormen van onderwijs.

REN Vlaanderen richt vraag- en aanbodgestuurde nascholingen in m.b.t. de invoering en het gebruik van ICT op school en dat op de volgende vlakken:

  • pedagogisch-didactisch
  • technisch
  • organisatorisch
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License