Rouw

Wat is rouwen?

Rouwen is een proces waarbij de grondvesten van een mens bewust of onbewust aan het wankelen gaan omwille van een wezenlijk verlies. Het is een gebeuren buiten de mens maar tevens ook binnen in de mens. Vaak wordt de eigen persoonlijkheid en de zingeving plots in vraag gesteld. Dit kan zich uiten zowel op verstandelijk, emotioneel of lichamelijk niveau, samen of afzonderlijk.

Wanneer rouwen mensen?

Mensen rouwen wanneer ze iets of iemand verliezen in hun leven die hen zeer dierbaar is of die een wezenlijke rol speelde in hun leven.

Wat is een goed verloop van een rouwproces?

Er zijn diverse factoren die het goede verloop van een rouwproces bepalen.
Enkele voorbeelden: het al dan niet afscheid hebben kunnen nemen, steun van anderen, relatie met de overledene, aard van het sterven, weerbaarheid van de nabestaande, e.a. Algemeen kan men stellen dat een rouwproces een goed verloop kent wanneer de nabestaande enerzijds de emoties en het verdriet kan toelaten en anderzijds het leven van iedere dag aankan.

Wanneer is het rouwen voltooid?

Men zou kunnen zeggen dat een rouwproces voltooid is wanneer de nabestaande het leven weer kan opnemen met zijn vreugdevolle en verdrietige dagen. Met andere woorden, wanneer hetgeen verloren is een plaats heeft gekregen in het leven van alledag dat toch nog perspectieven biedt en mooie momenten kent.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License