synthese

Bij een vermoeden van dyslexie kan je je kind aanmelden voor een onderzoek. Het onderzoek naar dyslexie moet uitwijzen dat het om een achterstand gaat die mogelijk het gevolg is van een lees- of spellingsstoornis. ( kinderen met dyslexie hebben vooral een probleem met directe woordherkenning) Het is belangrijk dat er specifieke hulp wordt aangeboden in de klas, natuurlijk kan je je kind thuis ook helpen, maar je moet dan wel zorgen dat je hier niet in overdrijft, zodat je kind door het vele oefenen geen hekel krijgt aan lezen. Het is beter dat je thuis gewoon zelf wat voorleest uit een boek, zodat je kind op een ontspannen manier bezig is met taal, en dat je het grootste deel van het werk aan de school overlaat. Wat ook een heel goede methode is om je kind te helpen, is remedial teaching. Dit is erop gericht op samen met uw kind tot een optimaal leerresultaat te komen. Bij kinderen met dyslexie is dit dan ondersteuning op gebied van lezen of van spelling, of beiden. Om tot een optimale ondersteuning te komen, zal er gebruik gemaakt worden van verschillende leertheoretische principes. En wat uiteraard ook heel belangrijk is, is persoonlijke ondersteuning. Want deze kinderen krijgen vaak te maken met onbegrip en dit kan voor hen soms wel hard aankomen. Deze ondersteuning is dus belangrijk om hen op een positieve manier te ondersteunen.

Alleen met motivatie en doorzettingsvermogen zullen zij erin slagen om het optimale uit hun mogelijkheden te halen.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License