Schizofrenie

Het kenmerk van schizofrenie is dat iemand in periodes zichzelf verliest in de werkelijkheid. Die periodes heten psychosen. Iemand heeft een psychose als zijn/haar contact met de werkelijkheid ernstig verstoord is en leeft in een eigen werkelijkheid. Iemand ziet bijvoorbeeld beelden of hoort stemmen die er in werkelijkheid niet zijn of iemand is overtuigd van een achtervolging

Mensen kunnen in een psychose raken, doordat zij een moeilijke periode in hun leven doormaken (overlijden van een dierbare of een depressie), maar ook door drugsgebruik. Psychotische verschijnselen kunnen zijn:

  • Wanen: denkbeelden die niet op waarheid berusten, maar voor de persoon zelf waar zijn, bijvoorbeeld achtervolgingswanen
  • Hallucinaties, dingen waarnemen die er niet zijn zoals stemmen die bevelen geven
  • Vreemd en verward gedrag
  • Chaotisch denken
  • Weinig of niet meer slapen
  • Sterke verandering van het sociaal gedrag wat opvalt bij dagelijkse werkzaamheden in contacten met anderen

Iemand heeft schizofrenie als hij een langdurige psychose of meerdere psychosen heeft gehad en in de tussenliggende periode niet goed functioneert.

Schizofrenie openbaart zich meestal in de leeftijd 16-26 jaar. Ongeveer één op de honderd mensen lijdt aan deze ziekte. Ruim 130.000 mensen krijgen in hun leven schizofrenie.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License